map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

 Mokytojų vizitas Švedijoje

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro profesijos mokytojai Arvidas Basakirskas ir Kęstutis Survila šių metų kovo 23-29 d. buvo išvykę į Švediją (Eksjo Fordonsutbildning AB, Nifsarpsskolan,  Nifsarpsvagen 4, 575 80 Eksjo), pagal Alytaus profesinio rengimo centro vykdomą Leonardo da Vinči mobilumo projektą „Edukologinių idėjų ir technologijų mainai – profesinio tobulėjimo galimybė“, projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0712. Taip pat šiame vizite dalyvavo kolegos iš Kauno mechanikos mokyklos ir Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro.

Vizito metu profesijos mokytojai Arvidas Basakirskas  ir Kęstutis Survila susipažino su Švedijos profesinio rengimo sistema, profesiniu orientavimu ir profesinio ugdymo tvarka. Vizito metu profesijos mokytojai taip pat susipažino teorinio ir praktinio mokymo baze, mokymo programų mokomąja metodine medžiaga bei stebėjo praktinius užsiėmimus profesinėse mokyklose.

 

20140324583 20140324629 20140327677 20140327698


 

 

 

 

 

 

 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011