map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Leonardo da Vinči projektas „ES šalių patirtis gerinant praktinio mokymo kokybę“
Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0751

Projekto rengėjas – Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.
Projekto tikslinė grupė – profesijos mokytojai ir verslo įmonės atstovai.

Projekto vykdymo metu dalyviai susipažins su užsienio šalių profesinio rengimo sistemomis, mokyklose vykdomomis  automechanikų mokymo programomis, praktinio mokymo organizavimu, mokymo bazėmis, mokymo procese įdiegta profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistema ir jos poveikiu praktinio mokymo kokybei,  perims gerąją patirtį, kaip mokyklos bendradarbiavimas su socialiniais partneriais prisideda prie inovacijų diegimo praktinio mokymo turinyje ir kokybėje, užmegs naudingus partnerystės ryšius su aplankytomis profesinio mokymo institucijomis, numatant tolimesnio bendradarbiavimo galimybes, plėtos  tarptautinį bendradarbiavimą.

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, perimant ES šalių patirtį, užtikrinant nuolatinį praktinio mokymo kokybės gerinimą.

Projekto dalyviai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:

-profesinė patirtis (kvalifikacinė kategorija, darbo stažas);
-motyvacija dalyvauti projekte (kandidatai pristatys savo motivaciją pokalbio metu);
-indėlis į profesinio mokymo procesą (dalyvavimas programų, metodinės medžiagos rengime, profesinio meistriškumo konkursų organizavimas);
-užsienio kalbos žinios (trupas savęs pristatymas anglų kalba);
-iniciatyvumas, komunikabilumas, gebėjimas siekti tikslų;
-aktyvus dalyvavimas vykdant įmonės ir mokyklos bendradarbiavimą (taikoma tik UAB „Rimtoma‘);

Vykdant atranką bus atsižvelgta į metodinių grupių pirmininkų rekomendacijas:

Projekto rezultatai

1.    Remiantis ES šalių patirtimi, bus parengtos metodinės rekomendacijos, nurodančios kokie veiksniai labiausiai įtakoja praktinio mokymo kokybę bei pasiūlymai kokybės gerinimui;
2.    Panaudojant įgytą patirtį, projekto dalyviai patobulins automechanikų praktinio mokymo programas.

 


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011