map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

  imagespanprc
LEONARDO DA VINCI MOBILUMO PROJEKTAS NR. LLP-LDV-IVT-2012-LT-0669 " MOKINIŲ ĮGŪDŽIŲ IR BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ ĮTVIRTINIMAS PER ĮGYJAMĄ PATIRTĮ UŽSIENIO PROFESINIO MOKYMO ARBA GAMYBINĖJE INFRASTRUKTŪROJE "

 

Leonardo da Vinči paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto vykdytojas - VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras
Projekto partneriai - Mažeikių politechnikos mokykla, Panevėžio profesinio rengimo centras.
Įgyvendinimo laikotarpis - 2012 m. 09 mėn.- 2013 m. 08 mėn.
Projekto tikslas- Įtvirtinti Telšių, Mažeikių ir Panevėžio mokinių įgūdžius ir bendrąsias kompetencijas, sudarant sąlygas atlikti gamybinę praktiką užsienio infrastruktūroje.

Projekto rezultatai:
1. Mokiniai parengiamojo etapo metu išnagrinės savo įstaigos veiklą, susijusią su profesiniu mokymu ir pristatys partnerių mokymo intitucijų atstovams užsienyje. Tai tarptautiniu lygiu pristatys užsienyje profesinį Lietuvos mokymą, jo šiandieninę situaciją.
2. Vizitų dalyviai parengs pristatymus apie ES priimančias profesinio mokymo įstaigas tema „Automobilių remonto srities/maisto pramonės sektoriaus įranga ir darbo metodai ES šalyse“.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011