map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

LLP LT

KOUČINGO ĮGŪDŽIAI KALINIŲ PROFESINIO RENGIMO SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOMS IR DARBO EFEKTYVUMUI DIDINTI

Poreikis. Kalinių profesinis rengimas pasižymi specifine aplinka, kurioje specialistų psichologinė ir emocinė darbo gerovė, gebėjimas kompetentingai ir efektyviai teikti paslaugas, pažangių pedagogikos metodų bei patrauklių mokymo disciplinų valdymas, taip pat užsienio kalbų žinojimas ir kiti bendrieji įgūdžiai tiesiogiai susiję su sistemos veiksmingumu.

Projekto tikslas – kalinių profesinio rengimo specialistams suteikti universalių koučingo įgūdžių, kurie padidintų specialistų kompetencijas ir darbo rezultatyvumą bei kompleksiškai tenkintų jų poreikius, taip pat prisidėtų prie kokybiškai naujos kalinių profesinio rengimo sistemos formavimo. Taip pat siekiama plėsti organizacijų tarpinstitucinius ryšius, užtikrinti jų įvairovę bei sudaryti sąlygas pasinaudoti gerąja tarptautine patirtimi įgyvendinant šiuolaikiškus mokymo mechanizmus.

Rezultatai: Kvalifikacijos tobulinimas įgalins kalinių profesinio rengimo specialistus teikti aukštos kokybės mokymo paslaugas, kas sąlygos gilesnį žinių įsisavinimo ir platesnį jų panaudojimo praktikoje lygį. Koučingo įgūdžių taikymas stiprins specialistų profesinį pasitenkinimą, pasitikėjimą savimi bei iniciatyvumą. Padidėjęs mokymo proceso patrauklumas skatins kalinių susidomėjimą, motyvaciją, pozityvumą, tuo pačiu palengvins profesinio rengimo specialistų darbą ir leis pasiekti mokymo veiksmingumo, keičiant destruktyvų kalinių mąstymą į konstruktyvų veikimą. Projekto dalyviai taip pat ugdys bendrąsias kompetencijas: įgys anglų kalbos ir IKT įgūdžių, vystys darbo komandoje, kūrybiškumo, saviraiškos ir pažinimo gebėjimus. Organizacijoms tenkantys išliekamąją vertę turintys projekto rezultatai viešai prieinami ir naudojami pagal poreikius. 

Projekto dalyviai yra profesinio rengimo specialistai, teikiantys paslaugas Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje. Centre atranka vyks 2012 m. lapkričio 20 d. 11.00 valandą, 8 klasėje. Laukiame aktyvių kandidatų, norinčių dalyvauti projekte.

Mobilumo vizitas į Jungtinę Karalystę 2013 m. vasario 17-23 d.
Dalyviai prieš vizitą atliks anglų kalbos pasirengimą ir susipažins su kvalifikacijos kėlimo kursu.

Projekto koordinatorius – Tarptautinės šeimos asociacija. Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai ir yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011