map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

    LLP LTPROFasociacija
PROJEKTAS
„KOKYBĖS VADYBA EUROPOS SĄJUNGOS
PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE “,
SUTARTIES NR. LLP-LDV-VETPRO-2011-LT-0606,Projekto koordinatorius – Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija

Projekto partneriai užsienyje:
Wisamar Educational Institute (Vokietija)
North Glasgow College (Škotija)
MS-Three Services Limited (Malta)

Projekto tikslas:
Kelti Lietuvos profesinio mokymo įstaigų vadovų kvalifikaciją, tobulinti vadovaujančio personalo vadybines kompetencijas kuriant ir diegiant vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmus ir kokybės valdymo sistemas Lietuvos profesinio mokymo įstaigose.

Projekto dalyviai:
24 vadovai iš profesinio mokymo įstaigų, priklausančių Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijai.

VIZITAS VOKIETIJOJE
Vizito Vokietijoje (Wisamar Educational Institute) metu projekto dalyviai susipažino  su dualine profesinio rengimo sistema,  domėjosi kokybės vadybos sistemomis Leipcigo profesinio mokymo įstaigose, TUV SUD, GTB, darbdavių asociacijoje AZWV, mokyklų kokybės užtikrinimo ir mokytojų kvalifikacijos kėlimo institute LISA, Leipcigo prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. Dalyvavo ekskursijoje po Leipcigą.

VIZITAS MALTOJE
Vizito Maltoje (MS-Three Services Limited)   metu vyko susipažinimas su Maltos profesinio rengimo sistema, vidinės kokybės užtikrinimo  sistema Maltos profesinio rengimo centre MCAST, skirtinguose centro skyriuose (fakultetuose) ir Maltos turizmo institute, paskaitos apie kokybės vadybą, kūrybišką mąstymą, susitikimai su mokyklų vadovais, mokytojais, susipažinimas su kokybės užtikrinimo dokumentais, klausimynais.

VIZITAS ŠKOTIJOJE
Vizito Škotijoje (North Glasgow College) metu jo dalyviai susipažino su profesinio rengimo ir vidinės kokybės užtikrinimo sistema Škotijoje, North Glasgow koledže, įvairiuose jo skyriuose (fakultetuose) ir Clydebank koledže, dalyvavo paskaitose apie mokyklos veiklos vertinimą (įsivertinimą, apklausas, vidaus auditą), diskusijose su koledžų vadovais, skyrių vedėjais ir kt. personalu apie vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmus.

Projekto rezultatai:
*  Parengta aplankytose šalyse taikomų vidinių kokybės užtikrinimo mechanizmų palyginamoji analizė ir rekomendacijos Lietuvos institucijoms;
*  Parengti pranešimai apie vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmų ir kokybės valdymo sistemų kūrimą, diegimą ir veikimą Vokietijos, Škotijos ir Maltos profesinio mokymo įstaigose;
*  Vokiečių, škotų ir maltiečių kolegų geroji patirtis panaudota diegiant vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmus ir kokybės valdymo sistemas Lietuvos profesinio mokymo įstaigose.

 Išsamiau: Projekto pristatymas mokykloms


 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011