map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

 liet lat


  logo Jelgavos-savivaldybe  
logo

“MOKYMO DARBO VIETOJE INICIJAVIMAS STATYBOS IR RESTAURAVIMO PRAMONĖJE ŽEMGALĖJE IR PANEVĖŽYJE”

 

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras kartu su Jelgavos savivaldybe 2018 m. gegužės 1 d. pradėjo įgyvendinti 2014 – 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektą „Initiation of working environment based training in construction and restoration industry at Zemgale and Panevezys / Initiation of WEBT“ (“Mokymo darbo vietoje inicijavimas statybos ir restauravimo pramonėje Žemgalėje ir Panevėžyje”), Nr. LLI-315.

Projekto tikslas - padidinti esamų ir būsimų statybos bei restauravimo pramonės specialistų darbo galimybes, didinant jų tradicinius restauravimo - amatų įgūdžius abiejuose regionuose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2018-05-01 iki 2019-10-31.

Bendras projekto biudžetas – 290 334,64 eur, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro projekto biudžetas – 55 372,46 eur.

Projekto metu VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras pritaikys prie savo poreikių restauravimo modulius statybos sektoriaus profesinio mokymo programose. Projekto partneris „Zalenieki“ komercijos ir amatų mokykla, priklausanti Jelgavos savivaldybei, sukurs naujus mokymo modulius, pradės įgyvendinti gamybinę praktiką ir išplės siūlomas mokymosi visą gyvenimą programas. Iš viso bus patobulintos 8 mokymo programos.

Projekto įgyvendinimo metu 215 būsimų ir 61 esamų darbuotojų padidins savo konkurencingumą darbo rinkoje.

                     

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011