map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

 
GROŽIO PASLAUGŲ TEIKIMO TENDENCIJOS IR PATIRTIS EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE
 Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0779


Projekto tikslai: - Tobulinti turimus profesinius įgūdžius, mokantis naujausių kirpimo technologijų, įgyjant naujų kompetencijų ir žinių - kadangi kirpimo paslaugų asmenims industrija sparčiai kinta dėl nuolat atsinaujinančių ir naujai atsirandančių technologijų, produktų ir priemonių, tad nuolatinis mokymasis ir naujausia profesinė informacija bei nuolat atnaujinami praktiniai gebėjimai yra būtini siekiant neatsilikti nuo šiuolaikinių standartų ir reikalavimų  paslaugoms. Svarbu, kad kirpėjų profesionalų sprendimai būtų priimami intuityviai, su menišku polėkiu. Šitam tikslui pasiekti kiekvienas būsimas kirpėjas (mokinys) turi būti ugdomas savo srities profesionalų; tik tuomet būsimieji kirpėjai gali pilnai asimiliuoti informaciją ir gebėti ją pritaikyti atitinkamose situacijose. Todėl praktinis profesijos mokytojų turimų profesinių žinių gilinimas, o taip pat kompetencijų ir įgūdžių atnaujinimas yra vienas iš svarbesnių aspektų siekiant užtikrinti nepriekaištingą būsimo kirpėjo parengimą.
- Tobulinti tarpasmeninio bendradarbiavimo kompetencijas, ugdant gebėjimus darbui tarpkultūrinėje aplinkoje ir teikiant aukščiausios kokybės klientų aptarnavimo paslaugas - žinias mokiniams - būsimiems kirpėjams - turi perteikti kvalifikuoti savo srities profesionalai, galintys ne tik papasakoti apie naujausias tendencijas, bet ir perteikti psichologines bendravimo su įvairiais klientais subtilybes, sėkmingo tarpasmeninio kontakto užmezgimą; labai svarbu, kad būsimuosius kirpėjus mokantys asmenys turėtų realią galimybę tobulinti savo įgūdžius, atnaujintų savo žinias, įgytų naujų svarbių kompetencijų tarpkultūrinėje aplinkoje, kadangi tuomet jie gebės parengti profesionalius, savo įgūdžiais užtikrintus kirpimo srities žinovus.
- Gerinti bendrosios ir profesinės užsienio kalbos kompetencijas - kalbinių kompetencijų ugdymas prisideda prie visapusiško asmenybės tobulėjimo, nes praplečia akiratį, padeda bendrauti.

Koordinatorius: Šiaulių profesinio rengimo centras
 
Partneriai:
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras
VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla
UAB „Mini SPA Vanilė“
Sistema Turismo (Italija)
Almond Vocational Link (Anglija)
Career Training Internships (Airija)

Biudžetas: 23.640 EUR
Finansavimo šaltiniai: Leonardo da Vinci programa – 23.640 EUR

Projektas padės asmenims, tiesiogiai dirbantiems su kirpėjo specialybės mokiniais, tobulinti profesines kompetencijas, tarpasmeninio bendravimo tarpkultūrinėje aplinkoje gebėjimus, prisidės prie pasaulėžiūros plėtros, suteiks naujų idėjų ir motyvacijos. Projektas taip pat skatins ryšį tarp profesinio mokymo ir verslo, o tai padės kuo geriau parengti specialistus, atitinkančius šiuolaikinės darbo rinkos poreikius. Patobulinta profesijos mokytojų ir verslo įmonės darbuotojų kvalifikacija prisidės prie kokybiškesnio profesinio mokymo paslaugų teikimo ir išplės grožio paslaugų pasiūlą.

 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011