map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

KIRPĖJO SPECIALYBĖS MOKINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS
 Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0788Projekto tikslai: Tobulinti mokinių profesinius įgūdžius, susipažįstant ir praktiškai taikant naujausias kirpimo ir plaukų modeliavimo tendencijas, išbandant inovatyvias kirpimo technologijas, įgyjant naujų kompetencijų ir žinių dirbti komandoje su įvairių grožio paslaugų sričių specialistais - kadangi kirpimo paslaugų asmenims industrija sparčiai kinta dėl nuolat atsinaujinančių ir naujai atsirandančių technologijų, produktų ir priemonių, o profesinio mokymo įstaigos ne visuomet yra pajėgios mokiniams pasiūlyti pačias naujausias tendencijas ir technologijas atitinkančią praktinę / mokomąją medžiagą, naujausia profesinė informacija užsienio įmonėje bei stažuotės metu tobulinami praktiniai gebėjimai yra labai svarbūs, ugdant šiuolaikinius standartus ir reikalavimus paslaugoms atitinkančius specialistus.

- Tobulinti tarpasmeninio bendradarbiavimo kompetencijas, ugdant gebėjimus darbui tarpkultūrinėje aplinkoje ir teikiant aukščiausios kokybės klientų aptarnavimo paslaugas – svarbu, kad mokiniai - būsimieji kirpėjai – turėtų galimybę mokytis iš kvalifikuotų savo srities profesionalų, galinčių ne tik papasakoti apie naujausias tendencijas, bet ir perteikti bendravimo su klientais subtilybes, sėkmingo kontakto užmezgimą ir pokalbio palaikymą; bendrakultūrinių kompetencijų ugdymas tarptautinėje aplinkoje prisidės prie mokinių pasaulėžiūros plėtros, padės išvengti kultūrinių nesusipratimų.

- Gerinti bendrosios ir profesinės užsienio kalbos kompetencijas - kalbinių kompetencijų ugdymas prisideda prie visapusiško asmenybės tobulėjimo, nes praplečia akiratį, padeda suvokti, suprasti ir komunikuoti.

Koordinatorius: Šiaulių profesinio rengimo centras

Partneriai:
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras
VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla
Almond Vocational Link (Anglija)
Career Training Internships (Airija)

Biudžetas: 38.719 EUR
Finansavimo šaltiniai: Leonardo da Vinci programa – 38.719 EUR

Projekto dalyviai – kirpėjo specialybės mokiniai - įgytą patirtį pristatys savo mokymo įstaigose, dalinsis įgyta patirtimi su bendramoksliais, dalyvaus baigiamojoje projekto konferencijoje.
Patobulinti kirpėjo specialybės mokinių praktiniai gebėjimai ir bendrakultūrinės kompetencijos prisidės prie sėkmingo tolimesnio mokymosi, sudarys prielaidas lengvesniam mokinių įsidarbinimui Lietuvos arba užsienio darbo rinkose, suteiks mokiniams naujų kūrybinių įspūdžių ir prisidės prie pasaulėžiūros plėtros.  
baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011