map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

sss

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro profesijos mokytojas Julius Mikelinskas šių metų balandžio 13-19 d. buvo išvykęs į Prancūziją (LP Flaubert, 1 rue Albert Dupuis. 76044 Ruanas, Prancūzija http://lycees.ac-rouen.fr/flaubert-pro/), pagal Alytaus profesinio rengimo centro vykdomą Leonardo da Vinči mobilumo projektą „Edukologinių idėjų ir technologijų mainai – profesinio tobulėjimo galimybė“, projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0712. Taip pat šiame vizite dalyvavo kolegos iš Kauno mechanikos mokyklos ir Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro.

Vizito metu profesijos mokytojas Julius Mikelinskas susipažino su Prancūzijos profesinio rengimo sistema, profesiniu orientavimu ir profesinio ugdymo tvarka. Vizito metu profesijos mokytojas taip pat susipažino teorinio ir praktinio mokymo baze, mokymo programų mokomąja metodine medžiaga bei stebėjo praktinius užsiėmimus profesinėse mokyklose.

 

016 065 089 150


 

 

 

 

 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011