map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis bus įkurtas transporto sektorinis praktinio mokymo centras Panevėžyje.

 

Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras kartu su partneriu viešąja įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centru pradeda vykdyti projektą VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-016  „Transporto sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžyje“ pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra “.

Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras ir viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras turi gilias tradicijas ir patirtį rengiant transporto ir sandėliavimo sektoriaus darbuotojus. Tačiau technologinė pažanga reikalauja kvalifikuotų ir pagal šiuolaikiškas mokymo programas parengtų darbuotojų, o projekto vykdytojo ir partnerio materialinė bazė bei priemonės neatitinka šiuolaikinio technikos lygio ir kokybiško mokymo reikalavimų. Todėl, neatsilikdamos nuo rinkos realybės, ir įgyvendinę 30 mėnesių trukmės projektą Panevėžio darbo rinkos mokymo centras ir viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras įkurs transporto ir sandėliavimo sektorinį praktinio mokymo centrą, kuriame bus sudarytos sąlygos rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, bei įsigys kompleksiniams vairavimo įgūdžiams įgyti reikiamas šiuolaikiškas transporto priemones, įvairius krautuvus ir traktorius. Sukūrus modernią infrastruktūrą bus siekiama, kad regiono transporto įmonių automobilių vairuotojai galėtų atitikti Europos Tarybos direktyvoje 2003/59/EB nustatytus reikalavimus vairuotojų pradinei kvalifikacijai ir periodiniam mokymui. Moderni bazė taps atitinkanti verslo įmonių reikalavimus ir lūkesčius. Mokymo centre galės vykti praktikos užsiėmimus kitų mokymo įstaigų mokiniams. Jo įkūrimas skatins dirbančiųjų skirtingose mokymo įstaigose bendradarbiavimą, patirties sklaidą, sudarys galimybes rengti darbo rinkai reikalingas mokymo programas.

Projektui įgyvendinti numatoma panaudoti  16,96 mln. litų  Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Už šias lėšas numatoma rekonstruoti esamus pastatus, kuriuose bus įrengtos praktinio ir teorinio profesinio mokymo klasės, krautuvų vairuotojų praktinio mokymo laboratorija. Projekto metu bus įsigyta būtina kompiuterinė technika, profesinio mokymo įranga, baldai ir kt. priemonės. Autodrome bus įrengta krovinių pakrovimo – iškrovimo rampos, asfaltuota dinaminė zona su nuolatine slydimo trasa ir nuokalnė (įkalnė) su „U“ formos posūkiu nuokalnės pabaigoje. Šie mokymo elementai skirti automobilių valdymo įgūdžiams įgyti ar tobulinti. Vairuotojai dinaminėje zonoje galės atlikti įvairius stabdymo pratimus, esant įvairiems transporto priemonės greičiams, įvairioms kliūtims ir skirtingai kelio dangai. Nuokalnėje su „U“ formos posūkiu bus vykdomas stabdymas važiuojant nuokalne, taisyklingas posūkių su slidžia danga pravažiavimas, važiavimo pradžia įkalnėje ir pan.

 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011