map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

1.Organizuojame traktorininkų mokymą:
 
 • TR1 kategorijos traktorių vairuotojų, galinčių vairuoti ratinius ir vikšrinius traktorius iki 60kW galios, trukmė 4 savaitės;
 • TR2 kategorijos traktorių vairuotojų, galinčių vairuoti traktorius 60kW arba didesnės variklio galios – mokymosi trukmė 5 savaitės, turintiems TR1 kategoriją – 1 savaitė;
 • SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojų, trukmė – 5 savaitės, turintiems TR1 kategoriją arba TR2 kategoriją – 1 savaitė;
 • SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojų (miškų ūkio, melioracijos, kasimo ir t.t.) trukmė – 6,5 savaitės, turintiems TR1, TR2, SZ kategorijas 2,5 savaitės;
 • Nuo 2009-10-03 asmenims, turintiems teisę vairuoti C1, C, C1E, D, D1, DE ir D1E kategorijų motorines transporto priemones, suteikiama teisė vairuoti  TR1, TR2, SZ kategorijų traktorius bei savaeiges žemės ūkio mašinas.
 • Asmenims, turinintiems teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, suteikiama teisė vairuoti  TR1  kategorijų traktorius bei savaeiges žemės ūkio mašinas.

Vairuoti gali:

 • TR1 kategorijos – ne jaunesniems kaip 15 metų (be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų).
 • TR2, SZ, SM,  – ne jaunesniems kaip 17 metų

 

2. Keičiame ir išduodame traktorininkų pažymėjimus:
 
2.1. Pasibaigus galiojimo laikui (išduotų iki 2000-06-01) ir pasibaigus galiojimo terminui (galioja 10 m.);
2.2. Netinkamas naudoti (susidėvėjęs, sugadintas ir t.t.); 
2.3. Pasikeitus turinčio asmens duomenims (pavardė, vardas);
2.4. Jeigu asmuo įgijo teisę vairuoti kitų kategorijų traktorius ir savaeiges mašinas, negu  nurodytos traktorininko pažymėjime.
Vietoj pamesto ar kitaip prarasto traktorininko pažymėjimo išduodamas naujas pažymėjimas (dublikatas), pateikus teritorinės policijos įstaigos pažymą apie tai, kad traktorininko pažymėjimas nėra sulaikytas. Traktorininko pažymėjimas vietoj pamesto ar kitaip prarasto išduodamas pagal mokymo įstaigos archyvuose turimus duomenis apie įgytą traktorininko kvaliikaciją arba, jeigu traktorininko kvalifikacija buvo įgyta kitoje mokymo įstaigoje, tik gavus šios įstaigos raštišką patvirtinimą apie suteiktą traktorininko kvalifikaciją.

 

Keitimui reikalingi šie dokumentai:

 1. Senas traktorininko pažymėjimas (orginalas);
 2. Asmens dokumentas;
 3. Sveikatos pažymėjimas (forma 083-1/a);
 4. Nuotrauka (3×4 cm).

TRAKTORININKŲ PAŽYMĖJIMUS KEIČIAME:
PIRMADIENĮ, TREČIADIENĮ, KETVIRTADIENĮ 8.00-16.30VAL.
Informacija teikiama tel. 861533608,  8 45 434700

 Liepos, rugpjūčio mėn. traktorininkų pažymėjimų nekeičiame.

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011