• Tęsti mokslą 9-oje ar 10-oje klasėje pagal pagrindinio ugdymo programą.
  • Technologijų dalyko valandos skiriamos iki profesiniam mokymui ir susipažinimui su profesijomis.
  • Taip pat  kviečiame mokytis mokinius, kurie mokėsi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.

Stojant reikalingi dokumentai:
1. prašymas (pildomas dokumentų pridavimo vietoje)
2. Mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalas
3. Sveikatos pažyma Nr. 027-1/a
4. Asmens dokumentas 
5. 3 nuotraukos (3x4 cm)