map  neigaliems  lt  United Kingdom  Moodle Icon  tamo  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Sektoriniai centrai

STATYBOS SEKTORINIS PRAKTINIO MOKYMO CENTRAS

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras įgyvendino projektą „Statybos sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžio profesinio rengimo centre“, pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.
 
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centreįkurtas statybos sektorinis praktinio mokymo centras, kuriame sudarytos sąlygos rengti aukštos kvalifikacijos statybos specialistus. Centro bazė tapo atitinkanti verslo įmonių reikalavimus ir lūkesčius. Projekto metu buvo pastatytas naujas pastatas, kuriame įkurtosmedienos apdirbimo ir medinio pastato surinkimo dirbtuvės. Rekonstruoti garažas ir ūkinis pastatas, kuriuose įkurtos dirbtuvės: dažymo, mechanizuoto dažymo, tinkavimo ir plytelių klojimo, gipskartonio montavimo, apdailos technologijų darbams atlikti. Modernizuotos buvusios dirbtuvės, kuriose įkurta: metalo suvirinimo, elektros sistemų montavimo, vamzdynų montavimo, vandentiekio ir nuotekų montavimo, šildymo sistemų montavimo, pastatų mechatronikos ir technologijų mokymo dirbtuvės.
 
Statybos sektorinio praktinio mokymo centro veiklai vykdyti įsigyta medienos apdirbimo staklės, suvirinimo ir mokomoji elektros instaliacijos įranga, įvairūs statybos įrankiai, prietaisai, įranga ir įrengimai. Įrangai panaudota daugiau kaip 400 tūkstančių eurų.
Statybos sektorinio praktinio mokymo centro veiklai vykdyti įsigyti baldai, kuriems panaudota daugiau kaip 66 tūkstančiai eurų. Taip pat įsigyta kompiuterinė įranga, kuriai panaudota daugiau kaip 31 tūkstantis eurų.
 
Statybos praktinio mokymo centro įkūrimas skatins dirbančiųjų skirtingose mokymo įstaigose bendradarbiavimą, patirties sklaidą, bendrų seminarų ir mokymų rengimą, sudarys galimybes vykdyti bendrus statybos sektoriaus technologinius tyrimus bei rengti darbo rinkai reikalingas mokymo programas. Tikimasi padaugės norinčiųjų mokytis statybininko, pastatų inžinerinės įrangos derintojo, mechatroniko profesijų.
Statybos praktinio mokymo centro įkūrimui pagal Sanglaudos veiksmų skatinimo programą ir iš Lietuvos valstybės biudžeto skirta daugiau kaip 3 milijonai eurų.
 

Mokiniai, turintys pagrindinį išsilavinimą, statybos sektoriniame praktinio mokymo centre gali mokytis šių specialybių (mokymosi trukmė 3 metai):

 • apdailininko (statybininko);
 • mūrininko betonuotojo;
 • pastatų inžinerinės įrangos montuotojo;
 • automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko;
 • kompiuterinės įrangos derintojo.
 
Mokiniai, turintys vidurinį išsilavinimą, statybos sektoriniame praktinio mokymo centre gali mokytis šių specialybių:
 
 • apdailininko (statybininko) - (mokymosi trukmė 1 metai);
 • kompiuterinės įrangos derintojo - (mokymosi trukmė 2 metai);
 • kompiuterinių tinklų derintojo - (mokymosi trukmė 2 metai).
 
Mokiniai, neturintys pagrindinio išsilavinimo, statybos sektoriniame praktinio mokymo centre gali mokytis šių specialybių (mokymosi trukmė 2 metai):
 
 • apdailininko (statybininko);
 • stalius.
 
Statybos sektoriniame praktinio mokymo centre vykdomos formaliojo mokymo programos:
 
 • apdailininko;                                                                                     (trukmė 30 sav.)
 • pastatų apšiltintojo;                                                                           (trukmė 26 sav.)
 • pastatų renovatoriaus;                                                                      (trukmė 15 sav.)
 • santechniko;                                                                                     (trukmė 29 sav.)
 • elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio;         (trukmė 15 sav.)
 • mūrininko.                                                                                         (trukmė 20 sav.) 

1 2 3 4


 

 

 

 

 

 

TRANSPORTO SEKTORINIS PRAKTINIO MOKYMO CENTRAS

Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras kartu su partneriu viešąja įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centru įgyvendino projektą VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-016 „Transporto sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžyje“ pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.
Projekto metu įkurtas transporto ir sandėliavimo sektorinis praktinio mokymo centras, kuriame sudarytos sąlygos rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, bei įsigijo kompleksiniams vairavimo įgūdžiams įgyti reikiamas šiuolaikiškas transporto priemones, įvairius krautuvus ir traktorius. Projektui įgyvendinti buvo panaudota beveik 5 mln. eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Už šias lėšas rekonstruoti esami pastatai, kuriuose įrengtos praktinio ir teorinio profesinio mokymo klasės, krautuvų vairuotojų praktinio mokymo laboratorija. Projekto metu įsigyta būtina kompiuterinė technika, profesinio mokymo įranga, baldai ir kt. priemonės. Autodrome įrengta krovinių pakrovimo – iškrovimo rampos, asfaltuota dinaminė zona su nuolatine slydimo trasa ir nuokalnė (įkalnė) su „U“ formos posūkiu nuokalnės pabaigoje.
Transporto sektoriniame praktinio mokymo centre mokosi aplinkotvarkos darbuotojo, agroserviso darbuotojo, technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybių mokiniai. Sektoriniame centre vyksta įvairūs konkursai bei užsiėmimai, kitų mokymo įstaigų mokiniams ir darbuotojams.
 
Mokiniai, turintys pagrindinį išsilavinimą, transporto sektoriniame praktinio mokymo centre gali mokytis šių specialybių (mokymosi trukmė 3 metai):
 
 • technikos priežiūros verslo darbuotojo;
 • agroserviso darbuotojo;
 • aplinkotvarkos darbuotojo;
 • automobilių mechaniko;
 • automobilių elektromechaniko.
 
Mokiniai, turintys vidurinį išsilavinimą, transporto sektoriniame praktinio mokymo centre gali mokytis šių specialybių:
 
 • technikos priežiūros verslo darbuotojo (mokymosi trukmė 2 metai);
 • aplinkotvarkos darbuotojo (mokymosi trukmėn 1 metai);
 • automobilių mechaniko;
 • automobilių elektromechaniko.
 
Transporto sektoriniame mokymo centre organizuojami traktorininkų kursai:
 • TR1 kategorijos traktorių vairuotojų, trukmė 4 sav.
 • TR2 kategorijos traktorių vairuotojų, trukmė 5 sav., turintiems TR1 kategoriją – 1 sav.
 • SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojų, trukmė 5 sav., turintiems TR1 kategoriją arba TR2 kategoriją – 1 sav.
 • SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojų (miškų ūkio, melioracijos, kasimo ir t.t.) trukmė – 6,5 savaitės, turintiems TR1, TR2, SZ kategorijas 2,5 sav.
 
Autotransporto sektoriniame praktinio mokymo centre gali mokytis lengvųjų automobilių, krovininių automobilių, ir autobusų vairuotojai. Būsimi vairuotojai profesionalai gali įgyti reikalingų įgūdžių automobilius valdyti esant sudėtingoms situacijoms, o jau dirbantys – patobulinti žinias ir gebėjimus.
 
Dėl mokymosi vairuoti ant slidžių dangų kreiptis į VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centrą.

9 64


 

 

 

 

 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam