map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje


Istorijos pažinimas - aktyvus procesas, reikalaujantis intelektualiųjų įgūdžių vystymo, aktyvios pažintinės veiklos. Istorijos būrelio užsiėmimuose nagrinėjami miesto, kartu - ir Lietuvos istorijos klausimai. Siekiama praplėsti mokinių istorijos žinias, skatinti prisirišimą prie savo krašto, pagarbą tautai, jos istorijai. Mokinių sukaupta medžiaga apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius bus eksponuojama mokyklos stende, naudojama istorijos pamokose. Būrelio nariai skatinami dalyvauti istorinių ir valstybinių švenčių minėjimuose, įvairiuose konkursuose.

Būrelio užsiėmimai vyksta: pirmadieniais: 7 pamoką ir 9 pamoką,  8-ame kabinete, Pilėnų korpusas.

Būrelio narių skaičius - 13. 

Mokytoja: V. Katinaitė.


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011