ĮVADINĖ DALIS

Plačiau nei pamokose susipažinti su traktoriaus konstrukcija, jo paruošimu arimui. Išnagrinėti plūgų įvairovę, jų paruošimą darbui. Išmokti reguliuoti plūgus įvairiems elementams. Susipažinti su tarptautinėmis arimo varžybų taisyklėmis. Mokėti vertinti arimo kokybę.

PROGRAMOS TIKSLAI:

  1. Susipažinti su kokybiško arimo reikalavimais
  2. Ugdyti mokinių profesinius gebėjimus

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

  1. Įtvirtinti ir gilinti mokinių žinias ir gebėjimus.
  2. Išmokti pagrindinius gero arimo reikalavimus.
  3. Susipažinti su įvairiais arimo elementais.
  4. Pasiruošti arimo varžyboms.

Vyksta: 

Savaitės diena Užsiėmimų laikas Užsiėmimų vieta
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis (10 - 11 pamokos) Mokomasis ūkis
Ketvirtadienis
Penktadienis

Vieta: Mokomasis ūkis

Mokytojas: Romualdas Kavaliūnas