map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

 


Arimas yra pagrindinis ir daugiausiai kainuojantis žemės dirbimo būdas. Todėl būrelyje plačiau išnagrinėjamos plūgų konstrukcijos. Traktoriaus ir plūgo paruošimas darbui. išmokstami įvairūs arimo elementai. Susipažįstama su tarptautinėmis arimo varžybų taisyklėmis ir arimo kokybės vertinimu. Pasiruošiama arimo varžyboms.

PROGRAMOS TIKSLAI:

  1. Susipažinti su kokybiško arimo reikalavimais
  2. Ugdyti mokinių profesinius gebėjimus

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

  1. Įtvirtinti ir gilinti mokinių žinias ir gebėjimus.
  2. Išmokti pagrindinius gero arimo reikalavimus.
  3. Susipažinti su įvairiais arimo elementais.
  4. Pasiruošti arimo varžyboms.

Vyksta: Ketvirtadieniais 8, 9 pamokas. 

Vieta: Mokomasis ūkis

Mokytojas: Romualdas Kavaliūnas


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011