map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

 


PROGRAMOS TIKSLAI:

  1. Susipažinti su kokybiško arimo reikalavimais
  2. Ugdyti mokinių profesinius gebėjimus

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

  1. Įtvirtinti ir gilinti mokinių žinias ir gebėjimus.
  2. Išmokti pagrindinius gero arimo reikalavimus.
  3. Susipažinti su įvairiais arimo elementais.
  4. Pasiruošti arimo varžyboms.

Būrelį lanko 13 mokinių. 

Savaitės diena Pamokos Užsiėmimų vieta
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis                   8 - 9  Mokomasis ūkis
Ketvirtadienis
Penktadienis

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011