map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

ĮVADINĖ DALIS

Sparčiai kintantis ir vis sudėtingėjantis pasaulis veikia gyvenimo būdą, laisvalaikį, veiklos pobūdį ir skatina keisti pagrindus, nes mokiniai turėtų priimti kintančią ateitį ir pasitikėjimą savimi, gebėti prisitaikyti naujose situacijose. Todėl keičiasi ir kūno kultūros pozicija: nuo funkcinio rengimo, t. y. treniravimo, pereinama prie naudingos ir mokiniams patrauklios fizinės veiklos, prie tikslingo, sąmoningo ir kūrybingo pratimų atlikimo. Svarbu tai, kad mokiniai suvoktų fizinio aktyvumo naudą sveikatai ir darbingumui, tapti fiziškai aktyviais ir baigus mokyklą.

PROGRAMOS TIKSLAI:

Visapusiškai didinti ir realizuoti fizinį, dvasinį, psichinį ir visuomeninį mokinio potencialą, stiprinti kūno kultūros funkcijų (ugdomosios, sveikatos gerinimo, sportinės ir taikomosios) prasmingumą ir ryšį su kitomis gyvenimo sritimis. Susipažinti su netradicinėmis sporto šakomis.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

1.Stiprinti sveikatą.
2.Ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis ir asmenybės vertės pajutimą, blaivų požiūrį į savo kūno ir fizinio vystymo ypatybes (trūkumus ir privalumus).
3.Ugdyti pagrindinių pratimų mokėjimus ir įgūdžius, išmokyti juos pritaikyti gyvenime.
4.Ugdyti fizines galias.
5.Ugdyti gebėjimus, susijusius su būsimąja profesine veikla.
6.Teikti judėjimo džiaugsmą, skatinti fizinį aktyvumą.
 
Savaitės diena Pamokos Užsiėmimų vieta
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis 9 - 10 Pilėnų korpusas
Penktadienis
 
 
Sveikatingumo būrelio vadovas:  Ričardas Maldeikis

 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011