map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Būrelis: Robotika ir programavimas

Screenshot 1


ĮVADINĖ DALIS

Neformaliojo ugdymo programa „Robotika ir programavimas“ skirta ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius, ugdyti mokinių kūrybiškumą, lavinti vaizduotę ir kruopštumą. Kaip priemonė IKT kompetencijoms ugdyti naudojamos ScratchX ir Javascript programos. Ši neformaliojo ugdymo programa skirta susipažinti su robotika ir įgyti programavimo pagrindus bei valdyti robotukus.

PROGRAMOS TIKSLAI:

  1. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, lavinti vaizduotę ir kruopštumą.
  2. Ugdyti gebėjimus dirbti su programavimo kalbomis.
  3. Ugdyti gebėjimą ir norą kurti, pritaikyti programavimo ir robotikos pagrindus

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

  1. Susipažinti su Robotikos taikymo sritimis
  2. Susipažinti su „Robobo“ jutikliais, baze.
  3. Nagrinėti „Scratch“ programavimo aplinkos valdymą: paprastų programų kūrimas ir vykdymas.
  4. Nagrinėti Robobo valdymą JavaScript kalba

Būrelis vyksta:

Savaitės diena Pamokos Užsiėmimų vieta
Antradienis 9 1 kabinetas, Staniūnų korpusas
Trečiadienis 9 1 kabinetas, Staniūnų korpusas
Ketvirtadienis 9 1 kabinetas, Staniūnų korpusas

Mokytoja: Irutė Masiliūnienė


  Screenshot 1 robotikaa robotika

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011