Mokykla dalyvauja projekte CLIL in VET, kurio tikskas ugdyti mokinių verslumą (kuriant simuliacines verslo įmones) ir gilinti anglų kalbos žinias. Būrelio veikla derinama su projekto nuostatomis. Vyks bendravimas su užsienio partneriais susitikimų ir video konferencijų metu.

Būrelio nariai kurs simuliacinius verslo planus ir juos pristatys projekto partneriams

Būrelio tikslai:

  1. Stiprinti motyvaciją mokytis ir atsakomybės už savo ateitį suvokimą;
  2. Skatinti verslumą, kaip naujų verslų kūrimo pagrindą.

Būrelio uždaviniai:

  1. Sukurti simuliacinius verslo planus ir juos pristatyti projekto partneriams;
  2. Pasidalinti geriausiomis patirtimis mokantis verslumo.

Vadovė: Gita Grigienė

Savaitės diena Užsiėmimų laikas Užsiėmimų vieta
Antradienis 9 Pamoka 20 kab.
Ketvirtadienis 7 ir 8 Pamokos 20 kab.

Būrelis veikia: