map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Būrelis: Merginų vokalinis ansamblis

Trumpas programos aprašymas, situacijos analizė.
Repeticijose mokyti elementariai, tačiau skoningai dainuoti, estetiškai suvokti muziką, skatinti muzikuoti, lavinti meninį skonį.
 
PROGRAMOS TIKSLAS:
Dainavime ir muzikavime siekti išbaigtumo, skatinti meninį suvokimą, tobulinti vienbalsį ir daugiabalsį dainavimą;
 
PROGRAMOS UŽDAVINIAI:
  1. Mokyti pažinti muzikos kalbą.
  2. Puoselėti dainavimo tradicijas.
  3. Mokyti skirti muzikines vertybes.
  4. Meniškai jautrinti žmogų, muzikine patirtimi įsitraukti į visuomenės gyvenimą, muzikinę ir bendrąją kultūrą.

 

NUMATOMI REZULTATAI:

Dalyvavimas   mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose.
 
Savaitės diena Užsiėmimų laikas Užsiėmimų vieta
Pirmadienis
Antradienis 12.45 - 13.30 Staniūnų korpusas
Trečiadienis 12.45 - 13.30 Staniūnų korpusas
Ketvirtadienis
Penktadienis 12.45 - 13.30 Staniūnų korpusas
 
Vadovė: Rasa Varnauskė
 
 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011