map  neigaliems  lt  United Kingdom  Moodle Icon  tamo  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Būrelis: Liaudies dainų būrelis
 
Trumpas programos aprašymas, situacijos analizė.
Repeticijose mokyti elementariai, tačiau skoningai dainuoti, estetiškai suvokti muziką, skatinti muzikuoti, lavinti meninį skonį.
 
PROGRAMOS TIKSLAS:
Dainavime ir muzikavime siekti išbaigtumo, skatinti meninį suvokimą, tobulinti vienbalsį ir daugiabalsį dainavimą;
 
PROGRAMOS UŽDAVINIAI:
  1. Mokyti pažinti muzikos kalbą.
  2. Puoselėti liaudies dainavimo tradicijas.
  3. Mokyti skirti muzikines vertybes.
  4. Meniškai jautrinti žmogų, muzikine patirtimi įsitraukti į visuomenės gyvenimą, muzikinę ir bendrąją kultūrą

 

NUMATOMI REZULTATAI:

Dalyvavimas   mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose.
 
Savaitės diena Užsiėmimų laikas Užsiėmimų vieta
Pirmadienis
Antradienis 13.30 - 14.15 Staniūnų korpusas
Trečiadienis 13.30 - 14.15 Staniūnų korpusas
Ketvirtadienis
Penktadienis 13.30 - 14.15 Staniūnų korpusas
 
Vadovė: Rasa Varnauskė
 
 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam