map  neigaliems  lt  United Kingdom  Moodle Icon  tamo  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Būrelis: Instrumentinė kapela

Trumpas programos aprašymas, situacijos analizė.
Repeticijose mokyti ir skatinti muzikuoti liaudies ir kitais mokyklos sąlygomis prieinamais muzikos instrumentais, estetiškai suvokti muziką, lavinti meninį skonį.
 
PROGRAMOS TIKSLAS:
Ugdyti kolektyvinio ir individualaus muzikavimo poreikį.
 
PROGRAMOS UŽDAVINIAI:
  1. Mokyti pažinti muzikos kalbą.
  2. Puoselėti liaudies instrumentais grojimo tradicijas.
  3. Mokyti skirti muzikines vertybes.
  4. Meniškai jautrinti žmogų, muzikine patirtimi įsitraukti į visuomenės gyvenimą, muzikinę ir bendrąją kultūrą.

 

NUMATOMI REZULTATAI:

Dalyvavimas   mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose.
 
Savaitės diena Užsiėmimų laikas Užsiėmimų vieta
Pirmadienis
Antradienis 14.15 - 15.00 Staniūnų korpusas
Trečiadienis 14.15 - 15.00 Staniūnų korpusas
Ketvirtadienis
Penktadienis 14.15 - 15.00 Staniūnų korpusas
 
Vadovė: Rasa Varnauskė

 
 
 
 
 
 
 
 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011