map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Būrelis: „Informacijos apdorojimas“
 
Neformaliojo ugdymo veikla „Informacijos apdorojimas“ yra ypač reikšminga, nes mokomasi naudotis IKT technologijomis. Ugdomas gebėjimas apdoroti informaciją skatina mokinius tobulėti, ugdomos  IKT kompetencijos, skatinama saugoti ir gerbti gamtą.
Neformaliojo ugdymo programa „Informacijos apdorojimas“ skirta ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius, ugdyti kūrybiškumą, lavinti vaizduotę ir kruopštumą.
Kaip priemonė IKT kompetencijoms ugdyti naudojama informacijos apdorojimo programos. Ši neformaliojo ugdymo programa skirta garsinės, vaizdinės informacijos apdorojimui. Darbo metu naudojamos įvairios programos, kaip Audacity, Gimp ir kt. Užsiėmimų metu kuriami garso, vaizdo failai, mokomasi apdoroti nuotraukas, paveikslėlius ir kt.
 
Tikslas:
Ugdyti mokinių kūrybiškumą, lavinti vaizduotę ir kruopštumą.
 
Uždaviniai:
  1. Garsui apdoroti skirtomis programomis, gebės keisti audio failus.
  2. Naudodami grafines programas, gebės kurti ir redaguoti paveikslėlius, tvarkyti nuotraukas.
  3. Vaizdui bei animacijai skirtomis programomis, gebės redaguoti bei kurti vaizdo failus.
Darbo laikas: Pirmadienis (14.35 – 15.20) 1 kabinetas
 
Vadovas: Irutė Masiliūnienė
 atsisiųsti5445images
 
 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011