Būrelis: Krepšinio

Centro krepšinio būrelį lanko 14 moksleivių. Vykdomose treniruotėse išmokoma žaisti krepšinį, aktyvių metodų pagalba sukuriama sportui ir sveikatai palanki aplinka, sąlygos sąžiningai varžytis, plėtojamos garbingo žaidimo vertybės, mokomasi geriau save pažinti, labiau pasitikėti savimi, bendradarbiauti.

Pagrindiniai uždaviniai:

  1. moralinių ir valios ypatybių(aktyvumo,savarankiškumo,ryžtingumo,drausmingumo,kolektyviškumo)ugdymas;
  2. sveikatos stiprinimas ir fizinio išsivystymo bei pasirengimo gerinimas, fizinių ypatybių ugdymas;
  3. specialių žinių suteikimas ir pagrindinių judesių išmokymas ,naujų įgūdžių skiepinimas;
  4. įskiepijimas noras ir įgūdžiai sistemingai žaisti krepšinio žaidimą;
  5. krepšinio žaidimo tobulinimas. Mokyklos krepšinio komanda dalyvauja Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro vykdomose varžybose.
Treniruotės vyksta:
Antradienis nuo 8, 9 pamokas Pilėnų korpuse.
 
Treneris: Saulius Makštelė