map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

Būrelis: Krepšinio

Centro krepšinio būrelį lanko 14 moksleivių. Vykdomose treniruotėse išmokoma žaisti krepšinį, aktyvių metodų pagalba sukuriama sportui ir sveikatai palanki aplinka, sąlygos sąžiningai varžytis, plėtojamos garbingo žaidimo vertybės, mokomasi geriau save pažinti, labiau pasitikėti savimi, bendradarbiauti.

Pagrindiniai uždaviniai:

  1. moralinių ir valios ypatybių(aktyvumo,savarankiškumo,ryžtingumo,drausmingumo,kolektyviškumo)ugdymas;
  2. sveikatos stiprinimas ir fizinio išsivystymo bei pasirengimo gerinimas, fizinių ypatybių ugdymas;
  3. specialių žinių suteikimas ir pagrindinių judesių išmokymas ,naujų įgūdžių skiepinimas;
  4. įskiepijimas noras ir įgūdžiai sistemingai žaisti krepšinio žaidimą;
  5. krepšinio žaidimo tobulinimas. Mokyklos krepšinio komanda dalyvauja Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro vykdomose varžybose.
Treniruotės vyksta:
Antradienis nuo 8, 9 pamokas Pilėnų korpuse.
 
Treneris: Saulius Makštelė

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011