map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Būrelis: Krepšinio

Centro krepšinio būrelį lanko 14 moksleivių. Vykdomose treniruotėse išmokoma žaisti krepšinį, aktyvių metodų pagalba sukuriama sportui ir sveikatai palanki aplinka, sąlygos sąžiningai varžytis, plėtojamos garbingo žaidimo vertybės, mokomasi geriau save pažinti, labiau pasitikėti savimi, bendradarbiauti.

Pagrindiniai uždaviniai:

  1. moralinių ir valios ypatybių(aktyvumo,savarankiškumo,ryžtingumo,drausmingumo,kolektyviškumo)ugdymas;
  2. sveikatos stiprinimas ir fizinio išsivystymo bei pasirengimo gerinimas, fizinių ypatybių ugdymas;
  3. specialių žinių suteikimas ir pagrindinių judesių išmokymas ,naujų įgūdžių skiepinimas;4)įskiepijimas noras ir įgūdžiai sistemingai žaisti krepšinio žaidimą;5)krepšinio žaidimo tobulinimas. Mokyklos krepšinio komanda dalyvauja Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro vykdomose varžybose.
Treniruotės vyksta:
Antradienis nuo 9 - 10 pamokas Pilėnų korpuse.
 
Treneris: Saulius Makštelė

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011