Būrelis: Futbolo

Sportas yra puiki laisvalaikio praleidimo alternatyva, teikianti  neabejotiną naudą sveikatai, todėl pagal neformalaus švietimo ugdymo programą Panevėžio profesinio rengimo centre, Pilėnų korpuse vyksta futbolo užsiėmimai.
 
Kviečiame moksleivius lankyti treniruotes:
Trečiadieniais 9 - 10 pamokas.
 
PROGRAMOS TIKSLAI:
  1. Visapusiškai didinti ir realizuoti fizinį, dvasinį, psichinį ir visuomeninį mokinio potencialą.
  2. Stiprinti kūno kultūros funkcijų prasmingumą ir ryšį su kitomis gyvenimo sritimis.
 
PROGRAMOS UŽDAVINIAI:
  1. Ugdyti futbolo pagrindinių pratimų mokėjimas ir įgūdžius, išmokyti juos pritaikyti varžybose.
  2. Ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis ir asmenybės vertės pajautimą.
  3. Stiprinti sveikatą.
  4. Suteikti teorinių žinių apie futbolą.
  5. Teikti judėjimo džiaugsmą.
 
NUMATOMI REZULTATAI:
  1. Dalyvavimas (mokyklos ir kituose renginiuose, konkursuose ir kt)
  2. Organizavimas (renginių, parodų, vakaronių ir pan.)
TRENERIS: Arūnas Šteinas