map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Būrelis: Futbolo

Sportas yra puiki laisvalaikio praleidimo alternatyva, teikianti  neabejotiną naudą sveikatai, todėl pagal neformalaus švietimo ugdymo programą Panevėžio profesinio rengimo centre, Pilėnų korpuse vyksta futbolo užsiėmimai.
 
Kviečiame moksleivius lankyti treniruotes:
antradieniais 9 - 10 pamokas.
 
PROGRAMOS TIKSLAI:
  1. Visapusiškai didinti ir realizuoti fizinį, dvasinį, psichinį ir visuomeninį mokinio potencialą.
  2. Stiprinti kūno kultūros funkcijų prasmingumą ir ryšį su kitomis gyvenimo sritimis.
 
PROGRAMOS UŽDAVINIAI:
  1. Ugdyti futbolo pagrindinių pratimų mokėjimas ir įgūdžius, išmokyti juos pritaikyti varžybose.
  2. Ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis ir asmenybės vertės pajautimą.
  3. Stiprinti sveikatą.
  4. Suteikti teorinių žinių apie futbolą.
  5. Teikti judėjimo džiaugsmą.
 
NUMATOMI REZULTATAI:
  1. Dalyvavimas (mokyklos ir kituose renginiuose, konkursuose ir kt)
  2. Organizavimas (renginių, parodų, vakaronių ir pan.)
TRENERIS: Arūnas Šteinas

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011