map  neigaliems  lt  United Kingdom  Moodle Icon  tamo  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Būrelis: „Logetra“

Verslo praktinio mokymo firma „Logetra“ PPRC veikia imitacinio verslo pagrindu. Moksleiviai mokosi įkurti realiai veikiančią firmą prekiaujančią kosmetikos ir buitinės technikos gaminiais su kitomis Lietuvos imitacinio verslo įmonėmis. Prekyba vyksta internetu. Pildomi visi su firmos veikla reikalingi finansiniai dokumentai. Veiklą firmos veikimui suteikia Simulith centras veikiantis Vilniuje.Moksleiviai įgyja realios patirties valdant verslo įmonę. Mūsų mokyklos moksleiviai kasmet dalyvauja respublikinėse Simulith organizuojamos mugėse, daug kartų tapo šių mugių prizininkais.

Būrelio narių skaičius 12 moksleivių.

 Logetra veikia: pirmadieniais nuo 15.30 - 17 val.

 Vadovas: Saulius Pratkelis


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam