map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

 Būrelis: Spalvų gamos

 

Pagal Lietuvos junior achievement programą yra organizuojama MMB t.y. moksleivių mokomoji bendrovė. Mūsų mokykloje ji veikia Spalvų gamos pavadinimų. Kiekvienais metais rašomas prašymas į Lietuvos junior achievement ir užsakoma iki 100 akcijų. Išplatinamos akcijos akcinininkams už 2,50 Eur. Kiekviena ir taip surenkamas finansinis kapitalas bendrovės veiklai. MMB veikia kiekvieną dieną 5-6 mėnesius iš eilės. Pildomi visi finansiniai dokumentai, mokamas už darbą atlyginimas, Vyksta reali prekyba kanceliarinėmis prekėmis. Pagrindinis tikslas išmokyti moksleivius įkurti, valdyti bendrovę realiomis rinkos sąlygomis. Būrelį lanko 17 moksleivių.

 Užsiėmimai vyksta:
Antradieniais 9 - 10 pamokas.
 
Moksleivių mokomosios bendrovės (MMB) vadovas: Saulius Pratkelis

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011