map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

Darbo laikas: Antradienis (8 - 9 pamokos)
Adresas: Pilėnų g. 35, stalių dirbtuvės.
Klasė (koncentras): 9-11
 
Vadovas  –  profesijos mokytojas Celestinas  Daukantas.
Valandų skaičius: per savaitę  - 2 val., per mokslo metus- 74 val.
 
Programa norintiems plėtoti savo saviraišką, iniciatyviems,  aktyviems, kūrybingiems moksleiviams, kuriems rūpi  įsitraukti į aktyvią veiklą bendruomenėje, mokykloje ir už mokyklos ribų. Mūsų aplinką supa daug įvairių, gražių  dirbinių. Atsiranda noras patiems tai pasidaryti, bet dažnai nepakanka žinių įgytų per pamokas, būna sunku, arba nėra galimybių.
 
Tokiems norams išsipildyti padės ,,Stalių“ būrelis. Būrelis padės lavinti meninį skonį,supratimą apie dizainą, suteiks galimybę ir norą išmokti kūrti, bei pasigaminti įvairius nesudėtingos konstrukcijos  gaminius iš medienos, bei kitų konstrukcinių medžiagų, pasinaudojant rankiniais, bei rankiniais elektrifikuotais įrankiais, staklėmis. Naudojatis įvairiomis konstrukcinių medžiagų apdirbimo technologijomis. Šiandien akivaizdu, kad tradicinį žinių perteikimą, bei įgūdžių lavinimą apimantis procesas negali tenkinti dabartinių moksleivių,bei visuomenės poreikių. Todėl dažnai tenka arba tobulinti minimą procesą, arba ieškoti kitų jo organizavimo pagrindų, kitų ugdymo būdų. Vienas iš jų būtų —  proceso orientacija į ugdytinį; t.y. neapsiriboti tik mokymo tikslais, o tiesiogiai siekti ugdytinio asmenybės plėtotės. Norisi, kad vaikas mokėtų savarankiškai ieškoti žinių, plėtoti pamatines vertybes, puoselėti dorą, ugdyti loginį, kritišką, kartu ir konstruktyvų mąstymą, kas padės vaikui kurtis savo gyvenimą.
 

UŽDAVINIAI:

  • Suburti aktyvų, kūrybišką mokinių grupelę.
  • Sudaryti sąlygas, kad mokiniai domėtųsi liaudies menu, imtų geriau vertinti, branginti, saugoti nuo išnykimo, pažintų lietuvių tautos kūrybinę sielą.
  • Sudominti moksleivius įvairiomis konstrukcinių medžiagų apdirbimo technologijomis, ugdyti gebėjimą ir norą kurti, estetiškai papuošti savo buitį savo aplinką,savo laisvalaikį.
  • Suteikti galimybę turiningai praleisti laisvalaikį.
  • Sudaryti sąlygas mokiniui praktiškai realizuoti savo kūrybinį sumanymą.
  • Išmokyti gebėti kritiškai vertinti savo darbą. aktyviai įsitraukti į mokykloje vykstančias įvairias akcijas, šventes, renginius.
  • Skatinti saviraišką asmens,kūrybinių galių sklaidą.
  • Ugdyti loginį, kritišką, kartu ir konstruktyvų mąstymą.
  • Išmokyti pagaminti tai, ko trokštama jauno žmogaus širdyje.
 

LAUKIAMAS REZULTATAS:

Išmoks dirbti su netradicinėmis medžiagomis, patys išmoks įvertinti gautus rezultatus. Įsitrauks į aktyvią mokyklos gyvenimo veiklą, plėtos žinias, savo asmenines nuostatas ir vertybių sistemą.

st1 st2 st3 st4 st5


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011