map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Informatikos būrelis

„Centro Facebook“

 
 FB prof
 
2017/2018 mokslo metais būrelio veikla vykdoma 
ANTRADIENIAIS 15:30 - 16:15 val 6 kabinete
 
 
Socialiniu tinklu „Facebook“ kiekvieną mėnesį aktyviai naudojasi 1,49 mlrd. žmonių. Žmonės šiame socialiniame tinkle „mirksta“ vidutiniškai vos ne po valandą kasdien. Facebook užsiregistravę nariai gali patalpinti savo profilį (asmens aprašą), įkelti nuotraukų, paveikslėlių, video failų bei nurodyti ryšius su draugais, pažįstamais asmenimis ir kt. Bendruomenėje gali būti kuriami fotoalbumai, vidinės grupės (pagal interesus, pomėgius ir kt. kriterijus), keičiamasi žiniomis tarp grupės narių ir bendraujama kitomis formomis.
Mokykloje organizuojama daug užklasinių renginių, vyksta proforientavimas, populiarinama mokykla mieste, regione, respublikoje. Apie tai informuojama mokyklos bendruomenė ir visuomenė. Todėl reikalingas nuolatinis ryšys su mokiniais ir bendruomenės nariais. Tam yra sukurtas Facebook mokyklos profilis.
Programa skirta moksleivių praktiniams ir teoriniams įgūdžiams formuoti dirbant internetine priemone Facebook.
 
Tikslas:
Ugdyti mokinių kūrybiškumą, lavinti vaizduotę ir kruopštumą, ugdyti atsakingą elgesį internete.
 
Uždaviniai:
  • Mokyti būrelio narius naudotis socialiniu tinklu Facebook, komunikuoti jame, kurti reklaminius paprastus ir animuotus pranešimus įvairiomis kompiuterinėmis priemonėmis, kurti filmukus.
  • Dalyvaudami būrelio veikloje, mokiniai susipažįsta su FB platformos galimybėmis bei naujovėmis, kaip saugiai elgtis, ko nereiktų skelbti ir pan., išmoksta kurti paprastus ir animuotus reklaminius pranešimus, filmukus. Savo sukurtus darbus viešina ne tik FB, bet ir leidžia stendus.

 

Vadovas: D. Augienė


 

  2016 1 X2016 2

 

 

 

 

 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011