map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Būrelis: Tarptautinio bendradarbiavimo būrelis „Akiratis“

Pašėlęs gyvenimo tempas, dideli informacijos srautai apie įvairius projektus kelia poreikį mokiniui orientuotis į tikslinę savo polinkių veiklą. Būrelio „Akiratis“ programa nukreipta į mokinių savęs pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, ugdant sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti problemas bei aktyviai dalyvauti visuomeniniame tarptautiniame gyvenime, taip pat plėtoti jauno žmogaus socialines kompetencijas. Šis praktinis mokymo procesas formuos asmenybės globalinį mąstymą, ugdys pilietiškumą, tarptautinio mobilumo sampratą, skatins mokinius tapti kūrybingais  ir aktyviais visuomenės nariais.

 
Užsiėmimų laikas:
Pirmadieniais 9 pam.;
Ketvirtadieniais 8 ir 9 pam.
Skirta koncentrui:
II-III  kurso mokiniai.
 

Pagrindinis tikslas: tenkinti mokinių savęs pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti problemas bei aktyviai dalyvauti visuomenės tarptautiniame gyvenime, taip pat plėtoti jauno žmogaus socialines kompetencijas. Uždaviniai: ugdyti ir plėtoti mokinių kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą; ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę; lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje; plėtoti mokinių tarptautinio mobilumo sampratą; padėti spręsti mokinių užimtumo problemas.

 
Dalyvaudami būrelio veikloje, mokiniai susipažįsta su jaunimui skirtais ES projektais, galimybėmis ir pasirengimo niuansais dalyvauti juose, priimančių šalių kultūra, tarptautinio bendravimo aspektais, išsiaiškina Europass dokumento svarbą.
 

Vadovas: Leonora Baltrėnienė


 
  1 burelio nariai.JPG 2 burelio nariai.JPG 3 Su projekto 3GW dalyviais KTU.JPG 4 su projekto 3GW dalyviais KTU.jpg 5 su projekto 3Gw dalyviais KTU.jpg

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011