ESFIVP I 2

map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius

Informacija mokiniui

Informacija mokiniui

pdfMokinių elgesio taisyklės

Mokslo metai Centre prasideda rugsėjo pirmąją darbo dieną ir baigiami birželio 30 d. ( 40 mokymosi savaičių). Centras dirba 5 dienas per savaitę. Mokslo metai skirstomi į du pusmečius.

2019-2020 mokslo metais nustatomas šios pusmečių datos:

I pusmetis – 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. vasario 9 d.

II pusmetis – 2020 m. vasario 10 d. – 2019 m. birželio 30 d.

Pirmame kurse mokslo metų trukmė 40 savaičių, o grupėse, kuriose siekiama ir vidurinio išsilavinimo – 185 ugdymo dienos (iki birželio 19 d.).

Antrame kurse, kuriame mokiniai laiko brandos egzaminus – 163 ugdymo dienos ( iki gegužės 22 d.)

Pirmame, antrame ir trečiame (baigiamųjų grupių) kurse kursuose mokiniai mokosi skirtingai, priklausomai nuo dalykinės ar modulinės programos apimties.

                    9-ose ir 10-ose klasėse – 185 ugdymo dienos (iki birželio 19 d.)

   Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, įskaitos ir brandos egzaminai vykdomi pagal NEC paruoštą tvarkaraštį.

Baigiamųjų grupių mokiniai atlieka praktikas įmonėse:

        -   nuo 2020 m. vasario 10 d. iki gegužės 22 d. –M8V, AE8V

(šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo gegužės 25 d.)

         -     nuo 2020 m. vasario 10 d. iki kovo 18 d. – HK8V

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo kovo 23 d.)

-            nuo 2020 m. kovo 9 d. iki birželio 19 d. – HK71, HK72, A71, AE71, A72, AE72, AM7, PM7, AP7, SD8, AS7.

(šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 22 d.)

-            nuo 2020 m. gegužės 6 d. iki birželio 19 d. – K7

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 22d.)

-          nuo 2020 m. gegužės 11 d. iki gegužės 29 d. – EL9V

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 1 d.)

-          nuo 2020 m. kovo 2 d. iki kovo 20 d. – EL9T

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo kovo 23 d.)

-          nuo 2020 m. sausio 21 d. iki vasario 21 d. – AP8T

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo vasario 24 d.)

-            nuo 2020 m. gegužės 11 d. iki birželio 19 d. – TP7

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 22 d.)

-            nuo 2020 m. vasario 17d. iki kovo 20d. – TP8T

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo kovo 23 d.)

Pataisos namų grupių mokinėms praktika neskiriama (K9P, S9P, V9P grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 19 d.

Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinio mokiniai atlieka praktikas įmonėse:

nuo 2019 m. rugsėjo 16 d. iki lapkričio 8 d. ir nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki birželio 19 d. – 17-A

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 22 d.)

-          nuo 2019 m. rugsėjo 16 d. iki lapkričio 8 d. ir nuo 2020 m. balandžio 27 d. iki birželio 12 d. – 18-D

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 15 d.)

-          nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki birželio 12 d. – 18-Z

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 15 d.)

-          nuo 2020 m. gegužės 11 d. iki birželio 19 d. – 17-G, 17-T

(šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 22 d.)

-          nuo 2020 m. gegužės 25 d. iki birželio 12 d. – 19-K

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 15 d.)

Kompetencijų vertinimui skiriama 1-a savaitė.

Mokiniams per mokslo metus skiriamos atostogos (17 mokymo dienų ). Mokymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos:

-  Rudens atostogos nuo 2019 m. spalio 28 d. iki spalio 31 d.

-  Žiemos (Kalėdų) atostogos nuo 2019 m. gruodžio 23 d. iki 2020 m.sausio 3 d.

-  Žiemos atostogos nuo 2020 m. vasario 17 d. iki vasario 21 d.

-  Pavasario (Velykų) atostogos nuo 2020 m. balandžio 14 d. iki balandžio 17 d.

Vasaros atostogos nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

       Baigiamajame kurse žiemos (nuo vasario 17 d. iki vasario 21 d.), pavasario (Velykų) atostogos neskiriamos baigiamųjų grupių trečio kurso mokiniams, šis spendimas suderintas su Centro Taryba ir aptartas dalininkų susirinkime.

       Švenčių dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienas, tačiau mokytojai ir profesijos mokytojai privalo užtikrinti mokymo programoje apibrėžtas kompetencijas. Į mokymo dienų skaičių įskaitomos šios dienos:

-          Rugsėjo 2 d. (perkelta Rugsėjo 1 d.- Mokslo ir žinių diena)

-          Lapkričio 1 (Visų šventųjų diena)

-          Kovo 11 d. (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena)

-          Balandžio 13 d. (Antroji Šv. Velykų diena),

-          Gegužės 1 d. (Tarptautinė darbo diena)

-          Birželio 24 d. (Rasos ir Joninių diena)

Kai oro temperatūra yra 25 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Centrą gali neiti mokiniai iki 18 metų. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių.

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011