map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Būreliai

Vaikinų ansamblis

Būrelis: Vaikinų ansamblis

Trumpas programos aprašymas, situacijos analizė.
Repeticijose mokyti elementariai, tačiau skoningai dainuoti, estetiškai suvokti muziką, skatinti muzikuoti, lavinti meninį skonį.
 
PROGRAMOS TIKSLAS:
Dainavime ir muzikavime siekti išbaigtumo, skatinti meninį suvokimą, tobulinti vienbalsį ir daugiabalsį dainavimą;
 
PROGRAMOS UŽDAVINIAI:
 1. Mokyti pažinti muzikos kalbą.
 2. Puoselėti dainavimo tradicijas.
 3. Mokyti skirti muzikines vertybes.
 4. Meniškai jautrinti žmogų, muzikine patirtimi įsitraukti į visuomenės gyvenimą, muzikinę ir bendrąją kultūrą.
 
NUMATOMI REZULTATAI:
Dalyvavimas   mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose.
 
Savaitės diena Užsiėmimų laikas Užsiėmimų vieta
Pirmadienis
Antradienis 12.45 - 13.30 Staniūnų korpusas
Trečiadienis 12.45 - 13.30 Staniūnų korpusas
Ketvirtadienis
Penktadienis 12.45 - 13.30 Staniūnų korpusas
 
Vadovas: Norbertas Varnauskas

 
 
 

 

Merginų vokalinis ansamblis

Būrelis: Merginų vokalinis ansamblis

Trumpas programos aprašymas, situacijos analizė.
Repeticijose mokyti elementariai, tačiau skoningai dainuoti, estetiškai suvokti muziką, skatinti muzikuoti, lavinti meninį skonį.
 
PROGRAMOS TIKSLAS:
Dainavime ir muzikavime siekti išbaigtumo, skatinti meninį suvokimą, tobulinti vienbalsį ir daugiabalsį dainavimą;
 
PROGRAMOS UŽDAVINIAI:
 1. Mokyti pažinti muzikos kalbą.
 2. Puoselėti dainavimo tradicijas.
 3. Mokyti skirti muzikines vertybes.
 4. Meniškai jautrinti žmogų, muzikine patirtimi įsitraukti į visuomenės gyvenimą, muzikinę ir bendrąją kultūrą.

 

NUMATOMI REZULTATAI:

Dalyvavimas   mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose.
 
Savaitės diena Užsiėmimų laikas Užsiėmimų vieta
Pirmadienis
Antradienis 12.45 - 13.30 Staniūnų korpusas
Trečiadienis 12.45 - 13.30 Staniūnų korpusas
Ketvirtadienis
Penktadienis 12.45 - 13.30 Staniūnų korpusas
 
Vadovė: Rasa Varnauskė
 
 

Liaudies dainų būrelis

Būrelis: Liaudies dainų būrelis
 
Trumpas programos aprašymas, situacijos analizė.
Repeticijose mokyti elementariai, tačiau skoningai dainuoti, estetiškai suvokti muziką, skatinti muzikuoti, lavinti meninį skonį.
 
PROGRAMOS TIKSLAS:
Dainavime ir muzikavime siekti išbaigtumo, skatinti meninį suvokimą, tobulinti vienbalsį ir daugiabalsį dainavimą;
 
PROGRAMOS UŽDAVINIAI:
 1. Mokyti pažinti muzikos kalbą.
 2. Puoselėti liaudies dainavimo tradicijas.
 3. Mokyti skirti muzikines vertybes.
 4. Meniškai jautrinti žmogų, muzikine patirtimi įsitraukti į visuomenės gyvenimą, muzikinę ir bendrąją kultūrą

 

NUMATOMI REZULTATAI:

Dalyvavimas   mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose.
 
Savaitės diena Užsiėmimų laikas Užsiėmimų vieta
Pirmadienis
Antradienis 13.30 - 14.15 Staniūnų korpusas
Trečiadienis 13.30 - 14.15 Staniūnų korpusas
Ketvirtadienis
Penktadienis 13.30 - 14.15 Staniūnų korpusas
 
Vadovė: Rasa Varnauskė
 
 

Instrumentinė kapela

Būrelis: Instrumentinė kapela

Trumpas programos aprašymas, situacijos analizė.
Repeticijose mokyti ir skatinti muzikuoti liaudies ir kitais mokyklos sąlygomis prieinamais muzikos instrumentais, estetiškai suvokti muziką, lavinti meninį skonį.
 
PROGRAMOS TIKSLAS:
Ugdyti kolektyvinio ir individualaus muzikavimo poreikį.
 
PROGRAMOS UŽDAVINIAI:
 1. Mokyti pažinti muzikos kalbą.
 2. Puoselėti liaudies instrumentais grojimo tradicijas.
 3. Mokyti skirti muzikines vertybes.
 4. Meniškai jautrinti žmogų, muzikine patirtimi įsitraukti į visuomenės gyvenimą, muzikinę ir bendrąją kultūrą.

 

NUMATOMI REZULTATAI:

Dalyvavimas   mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose.
 
Savaitės diena Užsiėmimų laikas Užsiėmimų vieta
Pirmadienis
Antradienis 14.15 - 15.00 Staniūnų korpusas
Trečiadienis 14.15 - 15.00 Staniūnų korpusas
Ketvirtadienis
Penktadienis 14.15 - 15.00 Staniūnų korpusas
 
Vadovė: Rasa Varnauskė

 
 
 
 
 
 
 
 

„Gyvenimo įgūdžių ugdymas“

Programa: „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“
veikti pradėjo 2017/2018 m.m.
 
Programos tikslas:
Ugdyti savimi pasitikinčius, komunikabilius, įvairius gyvenimo sunkumus gebančius įveikti jaunuolius.
 
Programos uždaviniai:
 1. Ugdyti mokinių savimonę, lavinant savęs pažinimą, jausmų išreiškimą, pokyčių priėmimą.
 2. Išmokyti jaunuolius pozityvių konfliktų ir problemų sprendimo būdų.
 3. Lavinti mokinių įgūdžius priimti tam tikrus sprendimus.
 4. Lavinti mokinių kūrybinį ir kritinį mąstymą.

Užsiėmimai bus vedami: 10 – čiai grupių 9 -tų, 10 -tų klasių ir I kurso mokiniams

Vadovas: Agnė Padriezienė

Programos veiklos vyksta:

555


„Informacijos apdorojimas“

Būrelis: „Informacijos apdorojimas“
 
Neformaliojo ugdymo veikla „Informacijos apdorojimas“ yra ypač reikšminga, nes mokomasi naudotis IKT technologijomis. Ugdomas gebėjimas apdoroti informaciją skatina mokinius tobulėti, ugdomos  IKT kompetencijos, skatinama saugoti ir gerbti gamtą.
Neformaliojo ugdymo programa „Informacijos apdorojimas“ skirta ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius, ugdyti kūrybiškumą, lavinti vaizduotę ir kruopštumą.
Kaip priemonė IKT kompetencijoms ugdyti naudojama informacijos apdorojimo programos. Ši neformaliojo ugdymo programa skirta garsinės, vaizdinės informacijos apdorojimui. Darbo metu naudojamos įvairios programos, kaip Audacity, Gimp ir kt. Užsiėmimų metu kuriami garso, vaizdo failai, mokomasi apdoroti nuotraukas, paveikslėlius ir kt.
 
Tikslas:
Ugdyti mokinių kūrybiškumą, lavinti vaizduotę ir kruopštumą.
 
Uždaviniai:
 1. Garsui apdoroti skirtomis programomis, gebės keisti audio failus.
 2. Naudodami grafines programas, gebės kurti ir redaguoti paveikslėlius, tvarkyti nuotraukas.
 3. Vaizdui bei animacijai skirtomis programomis, gebės redaguoti bei kurti vaizdo failus.
Darbo laikas: Pirmadienis (14.35 – 15.20) 1 kabinetas
 
Vadovas: Irutė Masiliūnienė
 atsisiųsti5445images
 
 

Krepšinio būrelis

Būrelis: Krepšinio

Centro krepšinio būrelį lanko 16 moksleivių. Vykdomose treniruotėse išmokoma žaisti krepšinį, aktyvių metodų pagalba sukuriama sportui ir sveikatai palanki aplinka, sąlygos sąžiningai varžytis, plėtojamos garbingo žaidimo vertybės, mokomasi geriau save pažinti, labiau pasitikėti savimi, bendradarbiauti.

Pagrindiniai uždaviniai:

 1. moralinių ir valios ypatybių(aktyvumo,savarankiškumo,ryžtingumo,drausmingumo,kolektyviškumo)ugdymas;
 2. sveikatos stiprinimas ir fizinio išsivystymo bei pasirengimo gerinimas, fizinių ypatybių ugdymas;
 3. specialių žinių suteikimas ir pagrindinių judesių išmokymas ,naujų įgūdžių skiepinimas;4)įskiepijimas noras ir įgūdžiai sistemingai žaisti krepšinio žaidimą;5)krepšinio žaidimo tobulinimas. Mokyklos krepšinio komanda dalyvauja Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro vykdomose varžybose.
Treniruotės vyksta:
ketvirtadieniais nuo 15-17val. Pilėnų korpuse.
 
Treneris: Saulius Makštelė

Futbolo būrelis

Būrelis: Futbolo

Sportas yra puiki laisvalaikio praleidimo alternatyva, teikianti  neabejotiną naudą sveikatai, todėl pagal neformalaus švietimo ugdymo programą Panevėžio profesinio rengimo centre, Pilėnų korpuse vyksta futbolo užsiėmimai.
 
Kviečiame moksleivius lankyti treniruotes:
antradieniais 15.20 – 17.00 val.
 
PROGRAMOS TIKSLAI:
 1. Visapusiškai didinti ir realizuoti fizinį, dvasinį, psichinį ir visuomeninį mokinio potencialą.
 2. Stiprinti kūno kultūros funkcijų prasmingumą ir ryšį su kitomis gyvenimo sritimis.
 
PROGRAMOS UŽDAVINIAI:
 1. Ugdyti futbolo pagrindinių pratimų mokėjimas ir įgūdžius, išmokyti juos pritaikyti varžybose.
 2. Ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis ir asmenybės vertės pajautimą.
 3. Stiprinti sveikatą.
 4. Suteikti teorinių žinių apie futbolą.
 5. Teikti judėjimo džiaugsmą.
 
NUMATOMI REZULTATAI:
 1. Dalyvavimas (mokyklos ir kituose renginiuose, konkursuose ir kt)
 2. Organizavimas (renginių, parodų, vakaronių ir pan.)
TRENERIS: Arūnas Šteinas

„Logetra“

Būrelis: „Logetra“

Verslo praktinio mokymo firma „Logetra“ PPRC veikia imitacinio verslo pagrindu. Moksleiviai mokosi įkurti realiai veikiančią firmą prekiaujančią kosmetikos ir buitinės technikos gaminiais su kitomis Lietuvos imitacinio verslo įmonėmis. Prekyba vyksta internetu. Pildomi visi su firmos veikla reikalingi finansiniai dokumentai. Veiklą firmos veikimui suteikia Simulith centras veikiantis Vilniuje.Moksleiviai įgyja realios patirties valdant verslo įmonę. Mūsų mokyklos moksleiviai kasmet dalyvauja respublikinėse Simulith organizuojamos mugėse, daug kartų tapo šių mugių prizininkais.

Būrelio narių skaičius 12 moksleivių.

 Logetra veikia: pirmadieniais nuo 15.30 - 17 val.

 Vadovas: Saulius Pratkelis


„Spalvų gamos“

 Būrelis: Spalvų gamos

 

Pagal Lietuvos junior achievement programą yra organizuojama MMB t.y. moksleivių mokomoji bendrovė. Mūsų mokykloje ji veikia Spalvų gamos pavadinimų. Kiekvienais metais rašomas prašymas į Lietuvos junior achievement ir užsakoma iki 100 akcijų. Išplatinamos akcijos akcinininkams už 2,50 Eur. Kiekviena ir taip surenkamas finansinis kapitalas bendrovės veiklai. MMB veikia kiekvieną dieną 5-6 mėnesius iš eilės. Pildomi visi finansiniai dokumentai, mokamas už darbą atlyginimas, Vyksta reali prekyba kanceliarinėmis prekėmis. Pagrindinis tikslas išmokyti moksleivius įkurti, valdyti bendrovę realiomis rinkos sąlygomis. Būrelį lanko 17 moksleivių.

 Užsiėmimai vyksta:
Antradieniais 15,30 - 17 val.
 
Moksleivių mokomosios bendrovės (MMB) vadovas: Saulius Pratkelis

Tinklinio būrelis

Būrelio treniruotės vyksta trečiadieniais ir kai kada pirmadieniais nuo 15val. Staniūnų Korpuso sporto salėje. Būrelio tikslas sukviesti į treniruotes visus centro mokinius mokančius Žaisti ir norinčius išmokti   žaisti tinklinį, pasiruošti regiono varžyboms. Merginų mokančiu žaisti tinklinį nedaug o norinčių išmokti žaisti dar mažiau.

Vaikinų tinklinio komanda gera. Regiono varžybose iškovojo pirmąją vietą ir teisę žaisti finale. Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių sporto žaidynių finalinėse tinklinio varžybose Vilniuje centro komanda užėmė penktą vietą. Geriausi žaidėjai, Titas Aukštikalnis, Klaudijus Donskis, Arnas Šatas, Kostas Lajauskas, Lukas Urbonas, Ignas Vanagas, Aurimas Voiška.

Siekiant geresniu rezultatų reikėtų, kad kūno kultūra [ne tik pas mus bet ir visoje LIETUVOJE taptų svarbia asmens ir visuomenės kultūros dalimi ir apimtų įvairias fizinio aktyvumo raiškos formas, leistų asmeniui pažinti save, ugdytų individualumą, fizinę ir dvasinę ištvermę, kad treniruočių pravedimo sąlygos padėtų ugdyti doro, sąžiningo rungtyniavimo, savitvardos, bendravimo įgūdžius, stiprintų sveikatą, puoselėtų fizines galias.

 Būrelio vadovas  Aleksandras Červonikovas

EG183924.JPG EG183927.JPG EG183928.JPG EG183933.JPG EG183936.JPG EG183938.JPG

Stalių būrelis

Darbo laikas: Antradienis (13.30-16.30)
Adresas: Pilėnų g. 35, stalių dirbtuvės.
Klasė (koncentras): 9-11
 
Vadovas  –  profesijos mokytojas Celestinas  Daukantas.
Valandų skaičius: per savaitę  - 2 val., per mokslo metus- 80 val.
 
Programa norintiems plėtoti savo saviraišką, iniciatyviems,  aktyviems, kūrybingiems moksleiviams, kuriems rūpi  įsitraukti į aktyvią veiklą bendruomenėje, mokykloje ir už mokyklos ribų. Mūsų aplinką supa daug įvairių, gražių  dirbinių. Atsiranda noras patiems tai pasidaryti, bet dažnai nepakanka žinių įgytų per pamokas, būna sunku, arba nėra galimybių.
 
Tokiems norams išsipildyti padės ,,Stalių“ būrelis. Būrelis padės lavinti meninį skonį,supratimą apie dizainą, suteiks galimybę ir norą išmokti kūrti, bei pasigaminti įvairius nesudėtingos konstrukcijos  gaminius iš medienos, bei kitų konstrukcinių medžiagų, pasinaudojant rankiniais, bei rankiniais elektrifikuotais įrankiais, staklėmis. Naudojatis įvairiomis konstrukcinių medžiagų apdirbimo technologijomis. Šiandien akivaizdu, kad tradicinį žinių perteikimą, bei įgūdžių lavinimą apimantis procesas negali tenkinti dabartinių moksleivių,bei visuomenės poreikių. Todėl dažnai tenka arba tobulinti minimą procesą, arba ieškoti kitų jo organizavimo pagrindų, kitų ugdymo būdų. Vienas iš jų būtų —  proceso orientacija į ugdytinį; t.y. neapsiriboti tik mokymo tikslais, o tiesiogiai siekti ugdytinio asmenybės plėtotės. Norisi, kad vaikas mokėtų savarankiškai ieškoti žinių, plėtoti pamatines vertybes, puoselėti dorą, ugdyti loginį, kritišką, kartu ir konstruktyvų mąstymą, kas padės vaikui kurtis savo gyvenimą.
 

UŽDAVINIAI:

 • Suburti aktyvų, kūrybišką mokinių grupelę.
 • Sudaryti sąlygas, kad mokiniai domėtųsi liaudies menu, imtų geriau vertinti, branginti, saugoti nuo išnykimo, pažintų lietuvių tautos kūrybinę sielą.
 • Sudominti moksleivius įvairiomis konstrukcinių medžiagų apdirbimo technologijomis, ugdyti gebėjimą ir norą kurti, estetiškai papuošti savo buitį savo aplinką,savo laisvalaikį.
 • Suteikti galimybę turiningai praleisti laisvalaikį.
 • Sudaryti sąlygas mokiniui praktiškai realizuoti savo kūrybinį sumanymą.
 • Išmokyti gebėti kritiškai vertinti savo darbą. aktyviai įsitraukti į mokykloje vykstančias įvairias akcijas, šventes, renginius.
 • Skatinti saviraišką asmens,kūrybinių galių sklaidą.
 • Ugdyti loginį, kritišką, kartu ir konstruktyvų mąstymą.
 • Išmokyti pagaminti tai, ko trokštama jauno žmogaus širdyje.
 

LAUKIAMAS REZULTATAS:

Išmoks dirbti su netradicinėmis medžiagomis, patys išmoks įvertinti gautus rezultatus. Įsitrauks į aktyvią mokyklos gyvenimo veiklą, plėtos žinias, savo asmenines nuostatas ir vertybių sistemą.

st1 st2 st3 st4 st5


Dailės būrelis

Būrelis: Dailės būrelis
 
Kurso pagrindas – gilinimasis į meno pažinimą. Dailės būrelyje keliami aukštesni reikalavimai raiškos užduotims, jų atlikimui skiriama papildoma raiškos valanda. Siūlomos sudėtingesnės kūrybinės užduotys. Didesnis dėmesys skiriamas individualiai dailės raiškai, gilinamasi į profesionalių vaizduojamosios dailės technikų pažinimą ir taikymą, interpretacijos subtilumus, savitos vizualiosios raiškos paieškas ir aktyvią kūrybinę veiklą socialinėje kultūrinėje aplinkoje. Mokiniams sudaromos galimybės tobulinti juos dominančios dailės srities žinias ir gebėjimus, geriau susipažinti su šios srities kūrybos aplinka ir kūrybinio proceso ypatumais. 
 
Klasė (koncentras): 11 -9
 

2017/2018 m.m. būrelio veiklos vykdomos

Savaitės diena Užsiėmimų laikas Užsiėmimų vieta
Pirmadienis 14.35-15.20 val. Staniūnų korpusas
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis 13.40-14.25 val. Staniūnų korpusas
 
Mokytojas: Jurgita Steckienė.
Valandų skaičius: per savaitę – 1 val., per mokslo metus – 40 val.
 
Dailės dalyko tikslas  – plėtoti mokinių tradicinės vaizduojamosios ir šiuolaikinės vizualiosios išraiškos priemonių pažinimą, profesionalesnį jų taikymą asmeninėje kūryboje, gebėjimą komunikuoti dailės priemonėmis, ugdyti estetinę nuovoką ir kultūrinės kompetencijos pagrindus.Taip pat nagrinėti pasaulio ir Lietuvos dailės kūrinius.Supažindinami mokiniai su meniniais stiliais ir kryptimis.
 
Uždaviniai:
 
 • Savarankiškai ir tikslingai rinkdamiesi vizualinės kūrybos priemones ir būdus, juos analizuodami ir eksperimentuodami, įgyvendintų savo kūrybinius sumanymus.
 • Rinkdami informaciją, analizuodami įvairius praeities ir dabarties dailės reiškinius, savo atradimus įtvirtintų kūrybinėje raiškoje.
 • Interpretuodami įvairias praeities ir dabarties menines idėjas, siektų individualios vizualinės išraiškos ir toleruotų kitų savitumą.
 • Bendradarbiautų ir prisiimtų atsakomybę už savo individualią kūrybinę veiklą ir bendro kūrybinio darbo rezultatus.
 • Ugdytųsi gebėjimą teigiamai, savikritiškai ir tolerantiškai vertinti savo ir draugų kūrybinio darbo rezultatus.
 • Pažintų pasaulio bei Lietuvos kultūros paveldą, suvoktų jo reikšmę, ugdytųsi paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo poreikį.
 • Plėtotų estetinio aplinkos tvarkymo poreikį ir parodinę veiklą, ugdytųsi kūrybinės bei kultūrinės raiškos rezultatų pristatymo gebėjimus, pasinaudotų estetine patirtimi kasdieniniame gyvenime, aplinkoje ir bendraudami su žmonėmis.

  jurgai jurgai1 15388625 1184709184947322 269139721 o 15388600 1184709178280656 212928030 o 22790659 1607928542563001 599321586 o 22790131 1607928602562995 1902757922 o 22752203 1607928505896338 2093364042 n 22711458 1607929172562938 955829627 n

„Centro Facebook“

Informatikos būrelis

„Centro Facebook“

 
 FB prof
 
2017/2018 mokslo metais būrelio veikla vykdoma 
ANTRADIENIAIS 15:30 - 16:15 val 6 kabinete
 
 
Socialiniu tinklu „Facebook“ kiekvieną mėnesį aktyviai naudojasi 1,49 mlrd. žmonių. Žmonės šiame socialiniame tinkle „mirksta“ vidutiniškai vos ne po valandą kasdien. Facebook užsiregistravę nariai gali patalpinti savo profilį (asmens aprašą), įkelti nuotraukų, paveikslėlių, video failų bei nurodyti ryšius su draugais, pažįstamais asmenimis ir kt. Bendruomenėje gali būti kuriami fotoalbumai, vidinės grupės (pagal interesus, pomėgius ir kt. kriterijus), keičiamasi žiniomis tarp grupės narių ir bendraujama kitomis formomis.
Mokykloje organizuojama daug užklasinių renginių, vyksta proforientavimas, populiarinama mokykla mieste, regione, respublikoje. Apie tai informuojama mokyklos bendruomenė ir visuomenė. Todėl reikalingas nuolatinis ryšys su mokiniais ir bendruomenės nariais. Tam yra sukurtas Facebook mokyklos profilis.
Programa skirta moksleivių praktiniams ir teoriniams įgūdžiams formuoti dirbant internetine priemone Facebook.
 
Tikslas:
Ugdyti mokinių kūrybiškumą, lavinti vaizduotę ir kruopštumą, ugdyti atsakingą elgesį internete.
 
Uždaviniai:
 • Mokyti būrelio narius naudotis socialiniu tinklu Facebook, komunikuoti jame, kurti reklaminius paprastus ir animuotus pranešimus įvairiomis kompiuterinėmis priemonėmis, kurti filmukus.
 • Dalyvaudami būrelio veikloje, mokiniai susipažįsta su FB platformos galimybėmis bei naujovėmis, kaip saugiai elgtis, ko nereiktų skelbti ir pan., išmoksta kurti paprastus ir animuotus reklaminius pranešimus, filmukus. Savo sukurtus darbus viešina ne tik FB, bet ir leidžia stendus.

 

Vadovas: D. Augienė


 

  2016 1 X2016 2

 

 

 

 

 

„Akiratis“

Būrelis: „Akiratis“

 Pašėlęs tempas, dideli informacijos srautai apie įvairius projektus kelia poreikį mokiniui orientuotis į tikslinę savo polinkių veiklą. Būrelio „Akiratis“ programa nukreipta į mokinių savęs pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, ugdant sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti problemas bei aktyviai dalyvauti visuomeniniame tarptautiniame gyvenime, taip pat plėtoti jauno žmogaus socialines kompetencijas. Šis praktinis mokymo procesas formuos asmenybės globalinį mąstymą, ugdys pilietiškumą, tarptautinio mobilumo sampratą, skatins mokinius tapti kūrybingais  ir aktyviais visuomenės nariais.
 
Užsiėmimų laikas:
Pirmadieniais 9 pam.;
Ketvirtadieniais 8 ir 9 pam.
Skirta koncentrui:
II-III  kurso mokiniai.
 
Pagrindinis tikslas: tenkinti mokinių savęs pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti problemas bei aktyviai dalyvauti visuomenės tarptautiniame gyvenime, taip pat plėtoti jauno žmogaus socialines kompetencijas.
Uždaviniai: ugdyti ir plėtoti mokinių kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą; ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę; lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje; plėtoti mokinių tarptautinio mobilumo sampratą; padėti spręsti mokinių užimtumo problemas.
 
Dalyvaudami būrelio veikloje, mokiniai susipažįsta su jaunimui skirtais ES projektais, galimybėmis ir pasirengimo niuansais dalyvauti juose, priimančių šalių kultūra, tarptautinio bendravimo aspektais, išsiaiškina Europass dokumento svarbą.
 

Vadovas: Leonora Baltrėnienė


 
  1 burelio nariai.JPG 2 burelio nariai.JPG 3 Su projekto 3GW dalyviais KTU.JPG 4 su projekto 3GW dalyviais KTU.jpg 5 su projekto 3Gw dalyviais KTU.jpg

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011