map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

                                                      Automobilių mechanikas

 

90

92 

 • įvertina automobilio bei jo mechanizmų ir agregatų techninę būklę;
 • nustato gedimus ir jų priežastis;
 • greitai ir kokybiškai atlieka automobilių techninės priežiūros ir remonto darbus;
 
             91
 
 •  atlieka vidutinio sudėtingumo ardymo ir surinkimo darbus;
 • naudojasi matavimo ir kontrolinėmis diagnostikos priemonėmis, darbo įrankiais bei įranga;
 • dirba dujinio ir elektrinio suvirinimo įrengimais;
 • suvirina įvairias siūles rankiniu būdu ir pusautomačiu;
 • atlieka vidutinio sudėtingumo metalo apdirbimo, šaltkalvystės darbus;
 • braižo ir skaito vidutinio sudėtingumo darbo bei surinkimo brėžinius, įvairias schemas;
 •  moka vairuoti B ir C1 kategorijos sudėtingumo transporto priemones;
 • dirba automobilių remonto dirbtuvėse bei gali kurti individualią verslo įmonę
                           Mokymosi trukmė baigusiems 10 klasių  – 3 metai.
                           Mokymosi trukmė baigusiems 12 klasių  – 2 metai.

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011