map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

                                                Automobilių elektromechanikas

 

                    43
  • atlieka automobilio elektromechaninių mazgų ir agregatų remonto ir priežiūros darbus;
  • suranda automobilio elektros įrengimų bei variklio maitinimo sistemų gedimus, nustato jų priežastis ir jas pašalina;
 
 
 
  • atlieka einamąjį, vidutinį ir kapitalinį remontą, surinkimo, tikrinimo, reguliavimo bei bandymo darbus;
  • išmano remontuojamų ir surenkamų įrengimų, automobilio mazgų konstrukciją, paskirtį;
 49
 45
 
 
 
 
  • atlieka vidutinio sudėtingumo šaltkalvio darbus;
  • braižo ir skaito vidutinio sudėtingumo brėžinius, įvairias schemas;
 
  • nusimano apie bendrą automobilio sandarą ir veikimą, automobilio elektroninių mazgų, blokų, spausdintųjų plokščių tikrinimo metodus, kontrolinių automobilio diagnostikos priemonių naudojimą, elektros matavimo prietaisų paskirtį, jų konstrukcijos ir veikimo principus.
  • dirba remonto dirbtuvėse bei gali kurti individualią verslo įmonę.
                                     Mokymosi trukmė baigusiems 10 klasių  – 3 metai.
                                     Mokymosi trukmė baigusiems 12 klasių  – 2 metai.


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011