map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Profesiju aprašymas

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį kurti individualų verslą, dirbti želdynų įveisimo, įrengimo ir priežiūros bei aplinkotvarkos įmonėse.

Programos paskirtis – sudaryti sąlygas ir galimybes įgyti kompetencijas, reikalingas dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo veiklos procesams vykdyti: auginti, prižiūrėti, realizuoti augalus, įveisti sodą ir / ar medelyną. Įgyti kompetencijas naudoti ir valdyti mechanizmus įrengiant ir prižiūrint mažąją architektūrą bei organizuoti smulkųjį verslą.

 unnamed 2  unnamed 1  unnamed

Įgyjamos kompetencijos

Privalomosios:

 1.  Dauginti, auginti dekoratyvinius augalus.
 2.  Formuoti dekoratyvinius augalus.
 3.  Komponuoti augalus.
 4.  Paruošti teritoriją želdynų įrengimui.
 5.  Įrengti ir prižiūrėti želdynus.
 6.  Įrengti ir prižiūrėti mažąją architektūrą.
 7.  Mechanizuoti želdyno įrengimo ir priežiūros darbus.
 8.  Įveisti sodą.
 9.  Parengti verslo planą.

Pasirenkamosios:

 1.  Auginti netradicines sodo kultūras.
 2.  Auginti vaistažoles.
 3.  Formuoti ir auginti bonsus.
 4.  Įveisti medelyną.
 5.  Auginti ir prižiūrėti dekoratyvines daržoves.
 6.  Aranžuoti augalus.
 7.  Dirbti traktoriais (iki 60kW galios) ir juos prižiūrėti.

Ugdomos bendrosios kompetencijos:

 1.  Bendravimo gimtąja kalba.
 2.  Naudojimosi informacinėmis technologijomis.
 3.  Mokėjimo mokytis.
 4.  Socialinės ir pilietinės atsakomybės.
 5.  Iniciatyvumo ir verslumo.
 6.  Kultūrinio sąmoningumo ir kūrybingumo.
 7.  Raštingumo, pagrindinių matematinių ir gamtos mokslų įgūdžių.

Bendrosios kompetencijos pasirinktinai integruojamos į programos modulius.

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas tinkamai parenka ir augina augalus želdynų veisimui, saugiai dirba, naudoja pažangias darbo priemones ir technologijas įrengiant mažosios architektūros objektus, vadovaudamasis gamybos ir asmens higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais, moka taikyti ekonomikos, verslo bei aplinkosaugos žinias.

Mokymosi trukmė baigusiems 12 klasių – 2 metai.

Masažuotojas

                                                      Masažuotojas

 

 • Įvertina asmens fizinę bei psichinę sveikatą;
 • sudaro masažuotojo veiksmų planą;
 • vadovaujasi higienos ir ergonomikos principais;
 • atlieka klasikinio, segmentinio, sportinio, taškinio, higieninio ir kosmetinio masažo procedūras;
      image 1
    image 2
 
 • stebi, seka asmens būklę masažo procedūros metu;
 • atpažįstą gyvybei pavojingas būkles, geba jas įvertinti ir tinkamai reaguoti;
 • užtikrina teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą;
 • pataria fizinės sveikatos tausojimo klausimais.

               

                    Mokymosi trukmė - 2 metai. Įgyjama profesinė kvalifikacija.


Stalius

                                                                                    Stalius

 

             98
 • apdoroja medieną rankiniais ir elektriniais instrumentais bei medžio apdirbimo staklėmis;
 • gamina ir montuoja nesudėtingus ir vidutinio sudėtingumo staliaus dirbinius: langų ir durų blokus, pertvaras, grindlentes, apvadus, laiptų maršus ir turėklus, palanges, karnizus, dailylentes ir kt.;
 • paruošia medienos paviršių apdailai, jį lakuoja bei dažo;
 
 
 
 
 • remontuoja staliaus gaminius ir šalina defektus;
 • kloja lentų ir parketo grindis, stiklina langus, klijuoja sintetines grindų dangas;
 • dirba medžio apdirbimo įmonėse, staliaus dirbtuvėse, statybos ir remonto, statybos organizacijose, įmonių remonto cechuose ir kt.
             Screenshot 14

 

Mokymosi trukmė neturintiems pagrindinio išsilavinimo, bet ne jaunesniems kaip 16 metų  – 2 metai.
                                                   Mokymosi trukmė baigusiems 12 klasių  – 1 metai.

Technikos priežiūros verslo darbuotojas

                                        Technikos priežiūros verslo darbuotojas

 

 
 • išmano automobilių, traktorių, žemės ūkio mašinų ir kombainų sandarą, veikimą ir pagrindinius reguliavimus;
 • pažįsta konstrukcines medžiagas, moka jas apdirbti šaltkalvio, kalvio, suvirinimo, mechaninio apdirbimo būdais;
       13
          10
 
 • išmano mašinų techninio serviso principus, mašinų priežiūros ir taisymo dirbtuvių įrenginius, prietaisus, įrankius, mašinų techninės priežiūros periodiškumą;
 • atlieka techninės priežiūros darbus;
                  Screenshot 10
 • dirba įvairiose verslo įmonėse, akcinėse bendrovėse, ūkiuose.
 
                          Mokymosi trukmė baigusiems 10 klasių  – 3 metai.
                          Mokymosi trukmė baigusiems 12 klasių  – 2 metai.

Pastatų inžinerinės įrangos montuotojas

                                         Pastatų inžinerinės įrangos montuotojas

 

                Screenshot 1
 • derina, reguliuoja, bando, montuoja, prižiūri ir remontuoja įvairias inžinerinėsįrangos sistemas (šildymo ir vėdinimo, dujotiekio, vandentiekio, nuotėkų šalinimo ir kt.).
 • statiniuose pritaiko inžinerinės įrangos sistemų konstrukcijas, jų įrengimo technologijas, medžiagas ir prietaisus, energijos taupymo ir apskaitos būdus.

 
 • dirba statybos ir remonto įmonėse, naujuose arba atnaujinamuose pastatuose (gyvenamieji namai, prekybos centrai, verslo įmonių biurai ir kt
 
 • Screenshot 4
 
 Screenshot 3
                                               Mokymosi trukmė baigusiems 10 klasių  – 3 metai.

Mūrininkas betonuotojas

                                                    Mūrininkas betonuotojas

 

 • mūrija sienas ir pamatus iš plytų, blokelių, laukakmenio, šlako ir kitų medžiagų;
 • armuoja mūrą, montuoja pamatus, rūsio sienas, pastatų karkasus, karkasinių pastatų sieninius panelius, sąramas, sijas, perdangų ir denginių plokštes, laiptų aikšteles, stogelius virš įėjimų, balkonų plokštes ir karnizus;
 • gamina, surenka ir stato klojinius sąramoms mūryti ir betonavimo darbams atlikti;
              5
 3
 
 • paruošia pagrindą pamatams, grindims betonuoti bei juos betonuoja;
 • įrengia pamatų, rūsio sienų ir grindų hidroizoliaciją;
 
 • gamina statybinį inventorių iš medienos;
 • dirba pastatų statybos ir remonto darbus atliekančiose bei statybų gaminius gaminančiose įmonėse

 

                                                 Mokymosi trukmė baigusiems 10 klasių  – 3 metai.

Kompiuterinės įrangos derintojas

                                           Kompiuterinės įrangos derintojas

 

 
 
 • tvarko kompiuterius, jų periferinę ir vidinę įrangą;
 • prižiūri operacines sistemas;
 • moka instaliuoti ir dirbti su taikomojo pobūdžio programomis;
 Screenshot 1
 Screenshot 12
 
 
 
 • žino elementarius programavimo algoritmus bei moka rašyti programas;
 • prižiūri kompiuterių darbą biure, firmoje ar mokykloje;
 • dirba su įvairia technine įranga.

 

                          Mokymosi trukmė baigusiems 10 klasių  – 3 metai.
                          Mokymosi trukmė baigusiems 12 klasių  – 2 metai.

Kirpėjas

                                                                             Kirpėjas

 

 7875
 • aptarnauja įvairaus amžiaus klientus;
 • pataria ir paaiškina, kaip prižiūrėti plaukus, kurias priemones naudoti įvairios struktūros plaukams;
 • priderina plaukų spalvą ir šukuoseną prie žmogaus veido;
 • dažo ir kerpa plaukus;
 • garbanoja plaukus;
 • formuoja šukuosenas;

 
 
 
 • prireikus atlieka nesudėtingą makiažą ir manikiūrą;
 • dirba kirpyklose,grožio salonuose vyrų, moterų kirpėju ar manikiūrininku (baigęs specializaciją);
 • gali steigti savo įmonę.
 77

 

                           Mokymosi trukmė baigusiems 10 klasių  – 3 metai.
                           Mokymosi trukmė baigusiems 12 klasių  – 2 metai.

Higieninės kosmetikos kosmetikas

                                                          Higieninės kosmetikos kosmetikas

 

 • įvertina kosmetinius – higieninius kliento poreikius;
 • atlieka įvairių rūšių makiažą, manikiūrą ar pedikiūrą;
 
        86
 81
        84
 • veido ir kūno priežiūros procedūras, masažą;
 • dirba kosmetikos kabinetuose ir salonuose, kosmetikos parduotuvėse, kosmetologijos gydyklose (prižiūrimas gydytojo);
 • baigęs higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programą gali dirbti higieninės ir dekoratyvinės kosmetikos kosmetiku, konsultantu kosmetikos parduotuvėse, manikiūrininku ar pedikiūrininku;
 • gali steigti savo įmonę.
 
                                        Mokymosi trukmė baigusiems 10 klasių  – 3 metai.
                                        Mokymosi trukmė baigusiems 12 klasių  – 2 metai.

Automobilių mechanikas

                                                      Automobilių mechanikas

 

90

92 

 • įvertina automobilio bei jo mechanizmų ir agregatų techninę būklę;
 • nustato gedimus ir jų priežastis;
 • greitai ir kokybiškai atlieka automobilių techninės priežiūros ir remonto darbus;
 
             91
 
 •  atlieka vidutinio sudėtingumo ardymo ir surinkimo darbus;
 • naudojasi matavimo ir kontrolinėmis diagnostikos priemonėmis, darbo įrankiais bei įranga;
 • dirba dujinio ir elektrinio suvirinimo įrengimais;
 • suvirina įvairias siūles rankiniu būdu ir pusautomačiu;
 • atlieka vidutinio sudėtingumo metalo apdirbimo, šaltkalvystės darbus;
 • braižo ir skaito vidutinio sudėtingumo darbo bei surinkimo brėžinius, įvairias schemas;
 •  moka vairuoti B ir C1 kategorijos sudėtingumo transporto priemones;
 • dirba automobilių remonto dirbtuvėse bei gali kurti individualią verslo įmonę
                           Mokymosi trukmė baigusiems 10 klasių  – 3 metai.
                           Mokymosi trukmė baigusiems 12 klasių  – 2 metai.

Automobilių elektromechanikas

                                                Automobilių elektromechanikas

 

                    43
 • atlieka automobilio elektromechaninių mazgų ir agregatų remonto ir priežiūros darbus;
 • suranda automobilio elektros įrengimų bei variklio maitinimo sistemų gedimus, nustato jų priežastis ir jas pašalina;
 
 
 
 • atlieka einamąjį, vidutinį ir kapitalinį remontą, surinkimo, tikrinimo, reguliavimo bei bandymo darbus;
 • išmano remontuojamų ir surenkamų įrengimų, automobilio mazgų konstrukciją, paskirtį;
 49
 45
 
 
 
 
 • atlieka vidutinio sudėtingumo šaltkalvio darbus;
 • braižo ir skaito vidutinio sudėtingumo brėžinius, įvairias schemas;
 
 • nusimano apie bendrą automobilio sandarą ir veikimą, automobilio elektroninių mazgų, blokų, spausdintųjų plokščių tikrinimo metodus, kontrolinių automobilio diagnostikos priemonių naudojimą, elektros matavimo prietaisų paskirtį, jų konstrukcijos ir veikimo principus.
 • dirba remonto dirbtuvėse bei gali kurti individualią verslo įmonę.
                                     Mokymosi trukmė baigusiems 10 klasių  – 3 metai.
                                     Mokymosi trukmė baigusiems 12 klasių  – 2 metai.


Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas

                                Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas

 

 
 
 
 • atpažįsta automatinių mechatroninių sistemų elementus, išmano jų paskirtį, ypatumus bei veikimą ir gali juos pritaikyti;
 • gali vykdyti mechatroninių sistemų įrengimo ir montavimo darbus;
 15
 18
 
 • gali eksploatuoti automatines mechatronines sistemas bei aptikti ir pašalinti jose pasitaikančius sutrikimus;
 • sugeba bendrauti su kitų krypčių specialistais, turi komandinio darbo įgūdžių;
 
                           21
 • prižiūrimas aukštesnio lygio specialisto, gali derinti ir reguliuoti automatines mechatronines sistemas;
 • gali dirbti pramonėje, žemės ūkyje, energetikoje, ryšiuose, medicinoje bei transporte, montuodamas ir eksploatuodamas automatines mechatronines sistemas ar jų mechanines, pneumatines, hidraulines, elektrines, elektronines ir informacines posistemes.
                                                  Mokymosi trukmė baigusiems 10 klasių  – 3 metai.

Aplinkotvarkos darbuotojas

                                   Aplinkotvarkos darbuotojas

 

                   Screenshot 5
 • geba įgyvendinti teritorijos tvarkymo projektus: paruošti dirvą, pasodinti, prižiūrėti ir formuoti dekoratyvinius želdinius, pakloti takelius, įrengti dekoratyvinius baseinus, pagaminti mažosios architektūros statinius;
 • mokamedžio apdirbimo pagrindus, statybinių darbų technologijas, želdinimo pagrindus;

 

 Screenshot 3

 Screenshot 1
 • dirba verslo įmonėse, medelynuose, teikia aplinkotvarkos paslaugas.
 
                              Mokymosi trukmė baigusiems 10 klasių  – 3 metai.
                              Mokymosi trukmė baigusiems 12 klasių  – 1 metai.

Apdailininkas (statybininkas)

Apdailininkas  (statybininkas)

 

 • paruošia medinius, metalinius, tinkuotus paviršius dažyti ir juos dažo įvairiais dažų mišiniais;
                        Screenshot 6
 
           7
 • paruošia paviršius tinkuoti ir juos tinkuoja paprastu ir sudėtingu dekoratyviniu skiediniu (tinku) įvairiais rankiniais ir mechanizuotais būdais;
 1
 • klijuoja apmušalus;
 • apdailina medinius, mūrinius ir betoninius paviršius sauso tinko lakštais, užtaiso siūles;
 • paruošia pagrindus ir paviršius klijuoti įvairių rūšių plytelėmis;
 • kloja plytelėmis grindis, skiediniu, mastikomis arba klijais klijuoja plyteles ant sienų;
 • gamina ir montuoja stalių gaminius;
 • baigęs mokyklą specialistas gali dirbti samdomu darbuotoju ar kurti savo verslo įmonę.
 
     Mokymosi trukmė nebaigusiems 10 klasių, bet ne jaunesniems kaip 16 metų – 2 metai
                                   Mokymosi trukmė baigusiems 10 klasių  – 3 metai.
                                   Mokymosi trukmė baigusiems 12 klasių  – 1 metai.


Agroserviso darbuotojas

                                       Agroserviso darbuotojas
 
 
 
 
 
 • geba valdyti automobilius, traktorius, savaeiges žemės ūkio mašinas
             Screenshot 1
                     Screenshot 2
       
 
 
 • atlieka transportavimo ir  mechanizuotus žemės ūkio augalų auginimo darbus;

 
 
 
 
 • išmano augalų auginimo technologijas, aplinkos apsaugos reikalavimus;

                 Screenshot 3
 • agroserviso darbuotojas atlieka mašinų techninę priežiūrą, paruošia ją darbui ir tinkamai eksploatuoja;
 • dirba verslo įmonėse, akcinėse bendrovėse, ūkiuose, kooperatyvuose.

 

                                        Mokymosi trukmė baigusiems 10 klasių  – 3 metai. 


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011