map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

Mokiniams

Informacija mokiniui

pdfMokinių elgesio taisyklės

Mokslo metai Centre prasideda rugsėjo pirmąją darbo dieną ir baigiami birželio 30 d. ( 40 mokymosi savaičių). Centras dirba 5 dienas per savaitę. Mokslo metai skirstomi į du pusmečius.

2018-2019 mokslo metais nustatomas šios pusmečių datos:

I pusmetis – 2018 m. rugsėjo 3 d. – 2018 m. vasario 3 d.

II pusmetis – 2019 m. vasario 4 d. – 2019m. birželio 30 d.

Pirmame kurse – 40 savaičių, o grupėse, kuriose siekiama ir vidurinio išsilavinimo – 185 ugdymo dienos (iki birželio 21 d.).

Antrame kurse, kuriame mokiniai laiko brandos egzaminus – 165 ugdymo dienos ( iki gegužės 24 d.)

Pirmame, antrame ir trečiame kurse (baigiamųjų grupių) –32 savaitės ir 36 savaitės (laikančių kvalifikacinius egzaminus anksčiau) ir 40 savaičių.

9-ose ir 10-ose klasėse – 185 ugdymo dienos (iki birželio 21 d.)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, įskaitos ir brandos egzaminai vykdomi pagal NEC paruoštą tvarkaraštį.

Baigiamųjų grupių mokiniai atlieka praktikas įmonėse:

-          nuo 2019 m. vasario 4 d. iki gegužės 17 d. –A7V, AE7V, KD7V,M7V;

(šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo gegužės 20 d.)

-          nuo 2019 m. vasario 4 d. iki balandžio 22 d. – K7V

-          nuo 2019 m. vasario 4 d. iki balandžio 18 d. – HK7V1, HK7V2;

(šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo balandžio 24 d.)

-          nuo 2019 m. gegužės 6 d. iki gegužės 24 d. – KT8V

(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo gegužės 27 d.)

-            nuo 2019 m. kovo 4 d. iki birželio 14 d. – A6, AE6, HK6, K6, AP6,

SD7, TP6, AS6, AD6, KD6, AM6, PM6

(šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 17 d.)

Pataisos namų grupių mokinėms praktika neskiriama. Kompetencijų vertinimui skiriama 1-a savaitė

Mokiniams per mokslo metus skiriamos atostogos (17 ugdymo dienų):

-            Rudens atostogos nuo 2018m. spalio 29 d. iki 2018 lapkričio 2 d.

-            Žiemos (Kalėdų) atostogos nuo 2018 m. gruodžio 27 d. iki 2019 m.   sausio 2 d.

-            Žiemos atostogos nuo 2019 m. vasario 18 d. iki vasario 22 d.

-            Pavasario (Velykų) atostogos nuo 2019 m. balandžio 23 d. iki 2019 m. balandžio 26 d.

-            Vasaros atostogos nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

       Baigiamajame kurse žiemos (nuo vasario 18 d. iki vasario 22 d.) , pavasario (Velykų) atostogos gali būti neskiriamos.

Kai oro temperatūra yra 25 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Centrą gali neiti mokiniai iki 19 metų. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių.

Artimiausi renginiai

  Artimiausi renginiai


  • 2019-10-02 d. 10.00 val. Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuro atstovų susitikimas su Centro mokiniais programos Ankstyvoji intervencija renginyje. Tema: Teorinės žinios apie psichotropinių medžiagų poveikį, pasekmes, riziką, aplinkybes. Teisiniai aspektai, susiję su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu
  • 2019-10-10 10 val. Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuro atstovų susitikimas su Centro mokiniais programos Ankstyvoji intervencija renginyje. Tema: Video medžiagos apie psichotropinių medžiagų vartojimą peržiūra, aptarimas. Interaktyvūs praktiniai užsiėmimai. Darbas grupėse. Teisiniai aspektai, susiję su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu. Informavimas apie tai, kur galima kreiptis pagalbos dėl problemų, susijusių su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu.
  • 2019-10-17 10val. Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuro atstovų susitikimas su Centro mokiniais programos Ankstyvoji intervencija renginyje. Tema: Interaktyvūs praktiniai užsiėmimai. Darbas grupėse. Ankstyvosios intervencijos programos aptarimas, įvertinimas grupės dalyvių nuomonės apie programą, užpildant įvertinimo anketą. Pokalbis su dalyviai.
  • 2019 m. spalio 21-25 dienomis centre lankysis mokytojai ir mokiniai iš Italijos ir Vokietijos pagal 2018 m. Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA229) bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerystės projektą „Virtuality to reality: Development and construction of an assembly workstation including virtual reality Industry 4.0“, Nr. 2018-1-DE03-KA229-047513_2.

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011