map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Mokiniams

Informacija mokiniui

Mokslo metai Centre prasideda rugsėjo pirmąją darbo dieną ir baigiami  birželio 30 d. ( 40 mokymosi savaičių). Centras dirba  5 dienas per savaitę. Mokslo metai skirstomi į du pusmečius.

2017-2018 mokslo metais nustatomas šios pusmečių datos:
I pusmetis – 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. vasario 4 d.
II pusmetis – 2018 m. vasario 5 d. – 2018 m. birželio 30 d.
Pirmame kurse – 40 savaičių, o grupėse, kuriose siekiama ir vidurinio išsilavinimo – 181 ugdymo dienos (iki birželio 15 d.).
Antrame kurse, kuriame mokiniai laiko brandos egzaminus – 166 ugdymo dienos ( iki gegužės 25 d.)
Pirmame, antrame ir trečiame kurse (baigiamųjų grupių) – 36 savaitės (laikančių kvalifikacinius egzaminus anksčiau) ir 40 savaičių.
9-ose ir 10-ose klasėse – 181 ugdymo dienos (iki birželio 15 d.)
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, įskaitos ir brandos egzaminai vykdomi pagal NEC paruoštą tvarkaraštį.

Baigiamųjų grupių mokiniai atlieka praktikas įmonėse:
-          nuo 2018 m. vasario 5 d. iki gegužės 18 d. –A6V, AE6V, KD6V,M6V;
-          nuo 2018 m. balandžio 11 d. iki gegužės 18 d. – K6V, TP6V;
-          nuo 2018 m. balandžio 26 d. iki gegužės 18 d. – HK6V1, HK6V2;
(šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo gegužės 21 d.)
-            nuo 2018 m. kovo 5 d. iki birželio 15 d. – A5, AE5, HK5, K5, AP5,
SD6, TP5, AS5, AD5, KD5, AM5, PM5, AP61;
-            nuo balandžio 23 d. iki birželio 15 d. – AP7V.
(šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo gegužės 18 d.)
Kompetencijų vertinimui skiriama 1-a savaitė

Mokiniams per mokslo metus skiriamos atostogos (17 ugdymo dienų):
-            Rudens atostogos nuo 2017m. spalio 30 d. iki 2017 lapkričio 3 d.
-            Žiemos (Kalėdų)  atostogos nuo 2017 m. gruodžio 27 d. iki 2018 m. sausio 3 d.
-            Žiemos atostogos nuo 2018 m. vasario 19 d. iki vasario 23 d.
-            Pavasario (Velykų) atostogos nuo 2018 m. balandžio 3 d. iki 2018 m. balandžio 6 d.
-            Vasaros atostogos nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.
        Baigiamajame kurse žiemos (nuo vasario 19 d. iki vasario 23 d.) , pavasario (Velykų) atostogos neskiriamos (išskyrus SD6, AP61, K6V, TP6V, HK6V1, HK6V2), o AP7V gr. neskiriamos tik pavasario (Velykų) atostogos.
        Švenčių dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienas, tačiau mokytojai ir profesijos mokytojai privalo užtikrinti mokymo programoje apibrėžtas kompetencijas.
        Į mokslo dienų skaičių įskaitomos šios dienos:
-          Rugsėjo 1 d. (Mokslo ir žinių diena)
-          Gruodžio 25 d. (Šv. Kalėdos)
-          Gruodžio 26 d. (antra Šv. Kalėdų diena)
-          Vasario 16 d. (Lietuvos valstybės atkūrimo diena),
-          Balandžio 2 d. (Antra Šv. Velykų diena),
-          Gegužės 1 d. (Tarptautinė darbo diena).

Kai oro temperatūra yra 25 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Centrą gali neiti mokiniai iki 19 metų. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių.

 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011