map  neigaliems  lt  United Kingdom  Moodle Icon  tamo  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Mokiniams

Pamokų laikas ir kt.

          1. Staniūnų g. 68, Pilėnų g. 35, Pilėnų g. 64 korpusuose:  

Teorinis ugdymas
0 pamoka 7.15 val. – 8.00 val.
1 pamoka 8.00 val. – 8.45 val.
2 pamoka 8.55 val. – 9.40 val.
3 pamoka 9.50 val. – 10.35 val.
4 pamoka 10.45 val. – 11.30 val.
Pietų pertrauka 11.30 val. – 11.50 val.
5 pamoka 11.50 val. – 12.35 val.
6 pamoka 12.45 val. – 13.30 val.
7 pamoka 13.40 val. – 14.25 val.
8 pamoka 14.35 val. – 15.20 val.
9 pamoka 15.30 val. – 16.15 val.
10 pamoka 16.15 val. – 17.00 val.
 
 

         2.      Praktinis ugdymas, esant mokymo dirbtuvėse praktiniam mokymui viena pamaina:

1-2 pamoka 8.00 val. – 9.15 val.
15 min. pertrauka
3-4 pamoka 9.30 val. – 11.00 val.
30 min. pertrauka
5-6 pamoka 11.30 val. – 12.45 val.
15 min. pertrauka
7 pamoka 13.00  val. – 13.45 val.

         3.      Praktinis ugdymas, esant mokymo dirbtuvėse praktiniam mokymui dviem  pamainomis:

I pamaina II pamaina
1-2 pamoka 7.15 val. – 8.30 val. 1-2 pamoka 13.15 val. – 14.30 val.
15 min. pertrauka 15 min. pertrauka
3-4 pamoka 8.45 val. – 10.15 val. 3- pamoka 14.45 val. – 16.15 val.
30 min. pertrauka 30 min. pertrauka
5-6 pamoka 10.45 val. – 12.15 val. 5-6 pamoka 16.45 val. – 18.15 val.
15 min. pertrauka 15 min. pertrauka
7 pamoka 12.30 val. – 13.15 val. 7 pamoka 18.30 val. – 19.15 val.

Informacija mokiniui

Mokslo metai Centre prasideda rugsėjo pirmąją darbo dieną ir baigiami  birželio 30 d. ( 40 mokymosi savaičių). Centras dirba 5 dienas per savaitę. Mokslo metai skirstomi į du pusmečius.


2016-2017 mokslo metais nustatomas šios pusmečių datos:
 
I pusmetis – 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. vasario 5 d.
II pusmetis – 2017 m. vasario 6 d. – 2017 m. birželio 30 d.
Pirmame kurse – 40 savaičių, o grupėse, kuriose siekiama ir vidurinio išsilavinimo – 36 savaitės (iki birželio 9 d.).
Antrame kurse, kuriame mokiniai laiko brandos egzaminus – 33 savaitės ( iki gegužės 19 d.).
Pirmame, antrame ir trečiame kurse (baigiamųjų grupių) – 38 savaitės.
9-oje klasėje – 34 savaitės ( iki gegužės 26 d.).
10-oje klasėje – 34 svaitės (iki gegužės 26 d.).
Brandos egzaminams skiriamos keturios savaitės.

Baigiamųjų grupių mokiniai atlieka praktikasįmonėse: nuo 2017 m. vasario 6 d. iki gegužės 19 d. – HKV1, HK5V2, A5V, AE5V, KD5V (šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo gegužės 22 d.) nuo kovo 6 d. iki birželio 16 d. – A4, AE4, HK4, K4, AP4, AP42, SD5, TP4, AS4, AD4, KD4, AM4, PM4; nuo balandžio 24 d. iki birželio 16 d. – AP6V, AD6V; nuo gegužės 10 d. iki birželio 16 d. – K5V; nuo birželio 19 d. vyksta asmens įgytų kompetencijų vertinimas.

Kompetencijų vertinimui skiriama 1-a savaitė.


Mokiniams per mokslo metus skiriamos atostogos:
 
Rudens atostogos nuo 2016 m. spalio 31 d. iki 2016 lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų)  atostogos nuo 2016 m. gruodžio 27 d. iki 2017 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2017 m. vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos nuo 2017 m. balandžio 10 d. iki 2017 m. balandžio 14 d.
Vasaros atostogos nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.
Baigiamajame kurse pavasario (Velykų) atostogų neskiriama.

Kai oro temperatūra yra 25 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Centrą gali neiti mokiniai iki 19 metų. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių.

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam