Po trumpo vasariško atokvėpio vėl į darbus kibo Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projekto "Entrepreneurship through sport", Nr. 2020-1-1SK01-KA202-078274, partneriai iš Slovakijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos ir Lietuvos. Nuotolinio susitikimo metu partneriai aptarė jau įgyvendintas projekto veiklas, iškylančius iššūkius, tarpinės ataskaitos rezultatus, kuriamus intelektinius produktus. Daug dėmesio buvo skirta mokymosi platformos kūrimo aptarimui ir mokymosi medžiagos pritaikymui platformai. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti www.entos.eu
# ENTOS  #Erasmusproject 
Entos 2021 09 16