ESFIVP I 2

map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius

17 priedas. Logotipas EU veliava funded     SLEVET Logo 2

2020 m. spalio 6 d. vyko Centro koordinuojamo  Erasmus+ strateginių partnerysčių profesinio mokymo srities projekto „Students- driven leardership skills development programme in VET schools“, Nr. 2018-1-LT01-KA202-046951, nuotolinis projekto partnerių iš Jungtinės Karalystės, Bulgarijos, Latvijos, Slovėnijos ir Lietuvos susitikimas. Centro atstovai Gražina Aperavičienė, Justina Marčiulionienė, Viriginija Žvedrytė ir Justina Čivilytė kartu su partneriais aptarė su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus, tarėsi dėl nuotolinių mokymų organizavimo projekte dalyvaujantiems mokiniams, diskutavo apie iššūkius, kylančius įgyvendinant projektą. Projekto partneriai tikisi, kad nepaisant visų iššūkių, projektas bus įgyvendintas kokybiškai ir sėkmingai.

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011