map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

17 priedas. Logotipas EU veliava funded  SLEVET Logo 2

Lapkričio mėnesį prasidėjo Centro įgyvendinamo Erasmus+ programos profesinio mokymo strateginių partnerysčių projekto "Student-driven Leadership skills Development programme in VET schools", Nr. 2018-1-LT01-KA202-046951, pilotiniai lyderystės mokymai integruoti į lietuvių k., anglų k. ir matematikos pamokas. Pilotinius mokymus veda mokiniai Evaldas Kalanta, Skaistė Cibulskaitė ir Steponas Andžius kartu su dalyko mokytojomis Eugenija Susniene, Vilija Požėlaite, Vaida Kučinskiene bei Vilija Karietiene, o jiems visiems padeda mokymų mentorė psichologė Gražina Aperavičienė. Pilotiniuose projekto mokymuose dalyvauja 10A, 10C ir K9 grupių mokiniai. LInkime visiems sėkmės ir naujų patirčių!

 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011