map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

                                   Aplinkotvarkos darbuotojas

 

                   Screenshot 5
  • geba įgyvendinti teritorijos tvarkymo projektus: paruošti dirvą, pasodinti, prižiūrėti ir formuoti dekoratyvinius želdinius, pakloti takelius, įrengti dekoratyvinius baseinus, pagaminti mažosios architektūros statinius;
  • mokamedžio apdirbimo pagrindus, statybinių darbų technologijas, želdinimo pagrindus;

 

 Screenshot 3

 Screenshot 1
  • dirba verslo įmonėse, medelynuose, teikia aplinkotvarkos paslaugas.
 
                              Mokymosi trukmė baigusiems 10 klasių  – 3 metai.
                              Mokymosi trukmė baigusiems 12 klasių  – 1 metai.

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011