map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

                                       Agroserviso darbuotojas
 
 
 
 
 
  • geba valdyti automobilius, traktorius, savaeiges žemės ūkio mašinas
             Screenshot 1
                     Screenshot 2
       
 
 
  • atlieka transportavimo ir  mechanizuotus žemės ūkio augalų auginimo darbus;

 
 
 
 
  • išmano augalų auginimo technologijas, aplinkos apsaugos reikalavimus;

                 Screenshot 3
  • agroserviso darbuotojas atlieka mašinų techninę priežiūrą, paruošia ją darbui ir tinkamai eksploatuoja;
  • dirba verslo įmonėse, akcinėse bendrovėse, ūkiuose, kooperatyvuose.

 

                                        Mokymosi trukmė baigusiems 10 klasių  – 3 metai. 


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011