map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

liet lat

deploy                     

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras kartu su Ventspilio technikumu ir Regioniniu inovacijų vadybos centru 2018 m. birželio 1 d. pradėjo įgyvendinti 2014 – 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektą “Aukšto lygio žinių, praktinių įgūdžių ir supratimo diegimas reikalingas geresniam užimtumui regionuose” (angl.”Deployment of high standards of knowledge, practical skills and understanding required for better employment in the regions” (Deploy-Skills)), Nr. LLI-415.

                      Projekto tikslas - didinti įsidarbinimo galimybes ir paskatinti besimokančius įgyti įgūdžių, kurie jiems padėtų kilti karjeros laiptais, tuo pat metu suteikiant besimokančiųjų gebėjimų ir įgūdžių pripažinimą kaip įrodymą, reikalingą sėkmei darbo vietoje.

                      Projektas yra įgyvendinamas nuo 2018-06-01 iki 2020-05-31.

                      Bendras projekto biudžetas – 188266,75 eur, finansauojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. VšĮ Panevėžio profesiniui rengimo centro projekto biudžetas – 75927,00 eur.

                      Projekto metu bus siekiama padėti suaugusiems darbuotojams prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios technologijų aplinkos bei įgyti socialinius įgūdžius. Numatoma atlikti projekte dalyvaujančių mokymo įstaigų dabartinių programų, naudojamų identifikuotiems įgūdžiams tobulinti ir mokymo procesų analizę, kurie padės parengti atotrūkio analizę ir gaires profesinių programų parengimui ir atnaujinimui.

                      Projekto partneriai atnaujins 4 mokymo programas, 
remiantis tarptautiniu mastu pripažintais standartais ir naudojant geriausią pasaulio praktiką. Taip pat bus parengta programa "Darbo įgūdžiai" apimanti savireguliavimo įgūdžius, savęs vertinimą, darbą komandoje, grįžtamojo ryšio teikimą ir gavimą, asmeninius lyderystės gebėjimus, pristatymo, derybų įgūdžius, nuostatas darbo vietoje, kritinį mąstymą, sprendžiant su darbu susijusias problemas, projektų valdymo įgūdžius, gebėjimus pradėti verslą.

                      Projekto įgyvendinimo metu programos bus išbandytos, įtraukiant ne mažiau kaip 100 asmenų (60 iš Latvijos ir 40 iš Lietuvos). Įgyvendinus projektą dvi regionų mokyklos iš Latvijos ir Lietuvos (Ventspilio technikumas ir VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras) galės vykdyti aukštos kokybės mokymo programas, atitinkančias tarptautinius standartus.

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011