map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio išvakarėse keletas AM7-PM7 grupės vaikinų sutiko pasidalinti savo mintimis, ką dabartiniam jaunam žmogui reiškia sąvokos TĖVYNĖ, NEPRIKLAUSOMYBĖ, LAISVĖ, PAREIGA ir kt. Štai atsakymai į kai kuriuos lietuvių k. mokytojos Eugenijos Susnienės jiems pateiktus klausimus.

 

 

 

 

Pokalbyje dalyvavo: MANTAS, EDVINAS, ARNAS, DANIELIUS, MATAS ir ENRIKAS.

 

Kaip paaiškintum, kas tau yra Tėvynė? Kas sutelpa į šitą žodį?

Man Tėvynė asocijuojasi su gimtais namais ir vaikyste. Tai meilė savo šaliai, gimtoji kalba ir žemė, kurią žmogus saugo ir prižiūri. Tėvynę kiekvienas myli savaip. Tai kraštas, kuriame gimei ir praleidai didžiąją dalį savo gyvenimo pradžios. Tai vieta, kur tau visada gera, nes tik čia gali atsipalaiduoti ir patikėti, kad viskas bus gerai. Tai vieta, kur žmogus jaučiasi savas ir saugus, nes tai- jo namai.

Ar svarbu, kad Tėvynė- Lietuva- būtų laisva ir nepriklausoma? Kodėl?

Labai svarbu, nes būti laisvam yra pats geriausias jausmas: gali daryti tai, ko pačiam norisi, turi teisę viską spręsti pats, neprivalai vykdyti kitų užgaidas. Tik laisvoje Lietuvoje galime laisvai kalbėti gimtąja kalba, nevaržomai keliauti, mokytis savo istoriją. Laisvė būtina: nebėra propagandos ir priespaudos, gali mąstyti ir kalbėti, ką nori; niekas negali ištremti iš namų, žmogaus nuosavybė yra tik jo ir niekieno kito.

 

Kokios yra svarbiausio kiekvieno Lietuvos piliečio pareigos?

Tarnauti kariuomenėje ir, jei reikia, ginti valstybę. Gerbti savo šalies vėliavą, mokėti giedoti himną, mokėti valstybės kalbą. Ginti ir puošti savo kraštą, sodinti miškus, gerbti vėliavą ir himną, ryžtingai dirbti. Gerbti įstatymus ir jų laikytis. Neemigruoti, o gerą gyvenimą kurti savo valstybėje, negirtuokliauti. Niekada nešmeižti savo Tėvynės.

Ko palinkėtum Lietuvai ir jos gyventojams 100-mečio proga?

Linkiu lietuviams pagaliau nustoti inkšti ir imtis veiksmų, perrinkti Seimą. Mylėti Tėvynę ir saugoti ją. Nesigailėk niekada, kad čia gimei ir gyveni. Svarbiausia- didžiuotis savo tėvynę ir neniokoti jos. Stiprybės ir sumanumo! Kad tauta nepaliktų Lietuvos, o ją mylėtų ir saugotų.

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011